Asociația Judecătorilor ,,VOCEA JUSTIȚIEI’’(Vox Just)

Valorile Asociației ,,Vocea Justiției’’ sunt cu referire:
la societate - “Democrație și Atitudine”; la țară - “Datorie și Loialitate”; la indivizi - “Libertate și Demnitate”; la justiție - “Independență și Integritate”; la instituții publice - “Responsabilitate și Transparență”.

Componență

Victoria SANDUȚA

Judecător, Membru fondator al Consiliului de Administrare al Asociației Obștești ”Vocea Justiției” Președintele Consiliului de Administrare

”Nu există libertate dacă puterea de a judeca nu este separată de puterile legislativă și executivă”, scria Montesquieu în lucrarea sa „Despre spiritul legilor”.

Justiția, ca garant al Statului de drept, este una dintre cele trei puteri ale oricărui Stat democratic.

Judecătorii trebuie să asigure, în toată activitatea lor, dreptul oricărei persoane la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care să hotărască fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra acuzației penale care se aduce asupra sa.

Independența judecătorului este indispensabilă pentru o justiție imparțială și conformă legii. Ea este indivizibilă. Independența judecătorului nu este o prerogativă sau un privilegiu acordat în interesul personal al judecătorilor, ci în interesul Statului de drept și al oricărei persoane care solicită și așteaptă o justiție imparțială.

Scopul principal al Asociației este promovarea și apărarea independenței judecătorilor. Toate instituțiile și autoritățile, atât cele naționale, cât și cele internaționale, trebuie să respecte, să protejeze și să apere această independență.

Ion MALANCIUC

Judecător, Membru fondator al Consiliului de Administrare al Asociației Obștești ”Vocea Justiției”

” Dacă ați fi pus în fața alegerii între libertate și justiție, pe care din ele ați alege-o?

În mod ideal, în cadrul unei democrații așteptăm să le avem pe ambele. Or, care este sensul cel mai esențial al unei democrații? Ca să funcționeze împreună, libertate și justiția au nevoie de un act delicat de echilibrare între ele și consecințele pe care acestea le implică. În vederea identificării acestui echilibru, persoana responsabilă de înfăptuirea actului de justiție (la orice etapă a acesteia) trebuie să aibă sigurață și fermitate în acțiunile pe care le întreprinde. Avându-le pe acestea două, un organ judiciar devine independent, respectat, prestigios, fiabil,

Transparent, compus din magistrați și funcționari competenți și eficienți care excelează în serviciu și garantează securitatea juridică.

Obiectivul central al Asociației este acordarea de spijin nemijlocit celor care doresc să contribuie la dezvoltarea unei culturi juridice puternice, a încrederii în justiție și în creșterea statului de drept ca atare.”

Marina CURTIȘ

Judecător, Membru fondator al Consiliului de Administrare al Asociației Obștești ”Vocea Justiției”

” Legea se caracterizează prin acționarea asupra vieții sociale cu scopul de a regla și ghida într-un anumit sens unele comportamente sociale ale oamenilor, precum și cu scopul de a evita haosul și dizolvarea societății. Valorile umane pe care le protejează legea sunt acele valori care ne asigură continuitatea ca specie, valori pe care noi suntem obligați să le punem la baza unei societăți democratice – unde vocea poporului nu este doar un postulat, dar este fundamentul unei construcții puternice.

Justiția este temeiul legitimității întregii legi. Într-adevăr, pentru cei care consideră că Justiția constituie un element esențial al legii, legea nedreaptă sau aplicată nedrept nu poate fi o lege autentică, deoarece îi lipsește validitate etică, adică legitimitate. Acordarea de ajutor celor ce înfăptuiesc justiția, reprezintă o investiție în securitatea raporturilor interumane, o investiție în viitorul unui stat de drept, a unui stat în care fiecare să se poată simți în siguranță.”