Asociația Judecătorilor ,,VOCEA JUSTIȚIEI’’(Vox Just)

Valorile Asociației ,,Vocea Justiției’’ sunt cu referire:
la societate - “Democrație și Atitudine”; la țară - “Datorie și Loialitate”; la indivizi - “Libertate și Demnitate”; la justiție - “Independență și Integritate”; la instituții publice - “Responsabilitate și Transparență”.

Componență

Nicolae Pasecinic

Ex-judecător, Membru în Consiliul de Administrare al Asociației ”Vocea Justiției”

Statul de drept democratic care reprezintă spațiul judiciar necesar exercitării drepturilor și libertăților civile este de neconceput în absența separării celor trei puteri în stat - legislativă, executivă și judecătorească - principiu care creează premisele asigurării unei independențe reale a sistemului de justiție. Pentru asociația noastră, interesele de securitate rezultă din prevederile constituționale și vizează inter alia apărarea și consolidarea democrației constituționale și a statului de drept, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului precum și asigurarea siguranței acestora, îmbunătățirea funcționării justiției ca serviciu public, precum și în ceea ce privește consolidarea independenței acestuia.

Marina Rusu

Judecător, Membru fondator al Consiliului de Administrare al Asociației Obștești ”Vocea Justiției”

”Legea se caracterizează prin acționarea asupra vieții sociale cu scopul de a regla și ghida într-un anumit sens unele comportamente sociale ale oamenilor, precum și cu scopul de a evita haosul și dizolvarea societății. Valorile umane pe care le protejează legea sunt acele valori care ne asigură continuitatea ca specie, valori pe care noi suntem obligați să le punem la baza unei societăți democratice – unde vocea poporului nu este doar un postulat, dar este fundamentul unei construcții puternice. Justiția este temeiul legitimității întregii legi. Într-adevăr, pentru cei care consideră că Justiția constituie un element esențial al legii, legea nedreaptă sau aplicată nedrept nu poate fi o lege autentică, deoarece îi lipsește validitate etică, adică legitimitate. Acordarea de ajutor celor ce înfăptuiesc justiția, reprezintă o investiție în securitatea raporturilor interumane, o investiție în viitorul unui stat de drept, a unui stat în care fiecare să se poată simți în siguranță.”