Asociația Judecătorilor ,,VOCEA JUSTIȚIEI’’(Vox Just)

Valorile Asociației ,,Vocea Justiției’’ sunt cu referire:
la societate - “Democrație și Atitudine”; la țară - “Datorie și Loialitate”; la indivizi - “Libertate și Demnitate”; la justiție - “Independență și Integritate”; la instituții publice - “Responsabilitate și Transparență”.

Scurtă prezentare

La 30 august 2019, a fost înregistrată o nouă Asociație Obștească a Judecătorilor din Republica Moldova, denumită ”VOCEA JUSTIȚIEI”. Această asociație a fost fondată de judecătorii Victoria Sanduța, Ion Malanciuc și Marina Curtiș, ținându-se cont de necesitățile reale în sistemul judecătoresc pe segmentul dialogului cu privire la fortificarea independenței judecătorilor și reprezentarea intereselor acestora. Asociația ”Vocea Justiției”, în acest sens, prin înființarea sa, a suplinit acest segment, contribuind la apariția pluralității de opinii. Această necesitate a fost profund resimțită de către judecători, dar și a fost constatată de diverse organizații internaționale, de aceea este important ca Asociația Vocea Justiției să fie văzută, nu ca un instrument de sistem, ci ca o entitate care acționează în mod deschis și transparent pentru apărarea intereselor tuturor judecătorilor.

Misiunea Asociației ”VOCEA JUSTIȚIEI” este aceea de a contribui la progresul social și evoluția individuală promovând cultura democrației, supremației legii și autoritatea justiției, de a solidariza oamenii cu privire la drepturi și îndatoriri, de a contribui la asigurarea independenței justiției și de a susține judecătorii în desfășurarea activității de înfăptuire a justiției fără imixtiuni din interior sau din exterior, de a contribui la dezvoltarea culturii juridice, moralității și integrității în societate.

Scopul Asociației ”VOCEA JUSTIȚIEI” este promovarea libertății, întărirea democrației, susținerea statului de drept, buna guvernare, promovarea și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Acest scop va fi realizat prin acțiuni civice, juridice, educative, culturale și sociale, adoptând poziții și reacții publice și desfășurând proiecte și programe specifice.

Organizația își propune să devină un centru de studiu, analiză și sinteză pentru întreg sistemul de justiție, pornind de la învățământul juridic, continuând cu instituțiile juridice și terminând cu profesioniștii care își desfășoară în mod direct sau sunt auxiliari în sistemul de justiție. Pentru aceasta va face studii și cercetări, va realiza acțiuni de promovare, va oferi asistență tehnică și va face consultanță de specialitate, va gândi și promova strategii și politici.

Asociația ”VOCEA JUSTIȚIEI” va desfășura și acțiuni de prevenire, alertând decidenții, sistemul și opinia publică cu privire la chestiunile ce intră în sfera sa de activitate.