Asociația Judecătorilor ,,VOCEA JUSTIȚIEI’’(Vox Just)

Valorile Asociației ,,Vocea Justiției’’ sunt cu referire:
la societate - “Democrație și Atitudine”; la țară - “Datorie și Loialitate”; la indivizi - “Libertate și Demnitate”; la justiție - “Independență și Integritate”; la instituții publice - “Responsabilitate și Transparență”.

Consiliul de cenzori

Controlul activităţii financiar-contabile a Asociaţiei este exercitat de o Comisie de Cenzori sau un Cenzor numit de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului de Administrare, pentru o perioadă de un an.

Cenzor poate fi un membru al Asociației sau o persoană fizică sau juridică care nu este membru al Asociației în bază de Acord.

Cenzorul va prezenta anual un raport financiar, în scris, în faţa Adunării Generale. Raportul va fi plasat pe pagina web oficială a Asociației cu 15 zile înainte de Adunarea Generală. Raportul finaciar va conține toate datele cu privire la patrimoniul Asociației, veniturile și cheltuielile Asociației.

Cenzorul Asociației ”Vocea Justiției” este Gabriela Bulicanu, jurist, în bază de Acord din 12 august 2019 până la 12 august 2020.