Eveniment anual de consolidare a dialogului între membrii asociațiilor profesionale din sectorul justiției

La 18 decembrie 2023, Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” a organizat un eveniment informal, la care a reunit judecători, procurori și avocați, diverși membri ai asociațiilor profesionale din sectorul justiției, cu scopul de a deschide, a îmbunătăți și a consolida un dialog interprofesional liber, prin abordarea problematicilor comune și identificarea soluțiilor care vor genera o practică unitară. Doar asigurarea unei cooperări eficiente și continue pe diverse platforme de discuții interprofesionale va putea constitui o bază solidă pentru perceperea comună a fenomenelor juridice în spiritul valorilor democratice și va contribui la realizarea unei justiții de calitate.

Menținerea independenței și prestigiului justiției, dar și a unei administrări eficiente nu se poate face doar prin măsuri de ordin legislativ. Pentru aceasta este nevoie și de o coeziune interprofesională, prin luarea de poziție și acțiuni solidare ale corpului de judecători, procurori, avocați și alți profesioniști ai dreptului, orientate spre apărarea propriei independențe.

Reformarea justiției include în sine o multitudine de acțiuni, de la cele mai simple – precum identificarea de lacune legislative și propunerea de soluții pentru îndepărtarea acestora; la cele mai complexe – cum ar fi elaborarea de strategii întregi care să cuprindă nu doar segmentul justiției, dar și cele cu care justiția se ciocneșne nemijlocit zi de zi (problemele sociale, economice). În procesul de reformă a justiției trebuie să fie implicate nu doar organizații care să lucreze la nivel de consultanță, dar și actorii care sunt responsabili nemijlocit de actul de înfăptuire a justiției, iar aici se impune organizarea de dezbateri active, nu doar de cursuri de instruire continuă, or anume în urma dezbaterilor ies la suprafață problemele cu care se ciocnesc cei ce sunt implicați în actul de înfăptuire a justiției. Considerăm că astfel de dezbateri între profesii, trebuie să aibă loc cel puțin trimestrial și să fie organizate atât în cadrul unor reuniuni oficiale, cât și informale. În cadrul acestor dezbateri, actorii implicați în procesul de înfăptuire a justiției au posibilitatea să formuleze problemele sistemice cu care se confruntă și să aducă propuneri de soluționare a acestora.

Aceste întruniri sunt binevenite, deoarece la nivel teoretic, reforma sună încrezător, însă aplicarea în practică este anevoioasă și necesită consolidarea eforturilor tuturor profesioniștilor din domeniu.

2024-01-30