Open World (Lumea Deschisă)

În perioada 17-27 octombrie 2019, fondatorii Asociației ”Vocea Justiției”, judecătorii Victoria Sanduța și Marina Curtiș, au  participat la programul de Leadership și schimb de experiență -Programul „Lumea Deschisă” (Open World), oferit de Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Ambasadei SUA la Chișinău și Consiliile Americane pentru Educaţie Internaţională la Chișinău, ce a inclus o vizită de 10 zile în SUA.

Guvernul Statelor Unite ale Americii finanţează un şir de programe academice profesionale şi culturale de schimb în Moldova. Scopurile acestor programe sunt de a consolida înţelegerea reciprocă dintre Statele Unite şi Moldova cu ajutorul programelor de schimb şi de instruire şi de a contribui la reformele democratice şi economice din Moldova implementând experienţa şi cunoştinţele obţinute de participanţii programelor.

Programul „Lumea Deschisă” (Open World Program) invită Liderii din diverse domenii din Republica Moldova pentru o scurtă vizită profesională în Statele Unite.  Scopul programului este promovarea înţelegerii reciproce între Moldova şi SUA prin crearea posibilităţilor pentru Liderii din Moldova de a cunoaşte viaţa americană politică şi socială şi de a-şi împărtăşi ideile şi experienţa cu colegii lor americani.  În cadrul programului majoritatea vizitelor durează 10 zile şi se concentrează asupra unui subiect prestabilit, care se referă la activitatea profesională şi civică a delegaţilor, expunându-i la noi idei şi practici aplicabile în propriile condiţii.  În Moldova programul este administrat de Consiliile Americane pentru Educaţie Internaţională (ACTR/ ACCELS). Programul este conceput să aibă un impact pozitiv asupra participanților, atât din partea americană, cât și din partea Moldovei, asigurându-și creșterea profesională continuă, dezvoltarea contactelor de afaceri și personale și implementarea unor noi proiecte, inclusiv proiecte comune.

Programul Open World oferă liderilor moldoveni oportunitatea de a vedea democrația americană și libertatea antreprenorială în acțiune în orașele din Statele Unite. În timpul vizitelor de zece zile, participanții la program vor afla despre rolurile și interacțiunea a trei ramuri de diferite nivele ale puterii americane. Ei vor putea afla mai multe despre modul în care sectorul privat și non-profit contribuie la rezolvarea problemelor sociale și civile. 

Programul promovează înțelegerea reciprocă între Statele Unite și Moldova prin descoperirea și menținerea de noi modalități de dialog între liderii politici și civili americani și noua generație de lideri moldoveni. 

De regulă, delegația este formată din patru până la cinci participanți, fiecare dintre aceștia având ocazia să se familiarizeze cu activitatea colegilor, să participe direct la munca lor și să facă schimb de experiență. Traiul în familiile gazdă vă permite să vă familiarizați cu viața privată și publică a familiilor americane. La rândul lor, familia găzduind moldoveni în casele lor sau participând cu ei la diverse evenimente locale, prin programul Open World au oportunitate de a învăța despre Moldova din prima sursă, de la oameni care contribuie la dezvoltarea continuă a țării.

Delegația Republicii Moldova de anul acesta a fost formată din 6 delegați, 4 judecători, un candidat la funcția de judecător și un facilitator: dna Victoria Sanduța, dna Marina Curtiș, dna Polina Dolghieri, dnul Dan Sîrbu, dna Diana Danilișin și dna Veronica Tomescu. 

În cadrul vizitei în SUA, delegații au petrecut 2 zile în Washington DC, unde au vizitat Judecătoria Federală Thurgood Marshall și Oficiul de administrare al Curților Statelor Unite. Aici delegații au avut o sesiune informativă cu privire la prezentarea generală a sistemului judiciar al Statelor Unite. Speakerii la această sesiune au fost: dnul John J.Jasik de la Departamentul de Stat al Statelor Unite, dna Mary Louise Mitterhoff, asistentul Directorului Oficiului de Administrare al Curților Statelor Unite, dnul Judecător Federal, Eduardo Robreno și dnul Lewis Madanick, Director Centrul de Lideri ”Lumea Deschisă”(Open World). În această sesiune s-a vorbit despre federalism în Statele Unite, verificare și echilibru între cele trei ramuri ale Guvernului Statelor Unite, independența judiciară și structura sistemului judiciar federal (vedeți mai jos un document atașat despre structura sistemului judiciar federal în limba engleză). La fel, s-a vorbit despre jurisdicția instanței de judecată federale și la nivel de stat, rolul Conferinței judiciare a Statelor Unite și administrarea sistemului judiciar al Statelor Unite.

Ulterior, delegații au avut o vizită la Centrul Judiciar Federal, aici au avut o sesiune cu Directorul Centrului, dna Mira Gur-Arie cu privire la educația și instruirea judecătorilor în Statele Unite, incluzând educație juridică general, precum rolul, organizarea și funcționarea Centrului Judiciar Federal. Tot aici, judecătorii au avut o întrevedere cu Șeful Oficiului Serviciului de Avocați Publici, dna Catherine Newcombe, în care au discutat despre rolul avocaților publici federali în cadrul Legii justiției penale.

În aceeași zi delegații au avut o excursie planificată ”Washington Tour” în care au făcut cunoștință cu capitala Statelor Unite ale Americii, au vizitat Capitoliul, Casa Albă, Memorialul Thomas Jefferson, Monumentul lui Washington, Memorialul Lincoln ș.a. În aceeași zi, delegații au avut și o recepție oficială la care au participat delegați judecători din cadrul aceluiași program ”Lumea Deschisă” din alte state precum: Rusia, Azerbaidjan, Kazachstan și Kârgâstan, cu care participanții au făcut schimb de opinii, impresii și contacte, astfel încât au format o rețea internațională în vederea promovării bunelor practici și principiilor Statului de Drept.

În cadrul aceleeași vizite în Washington, delegații au avut posibilitatea să viziteze Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii, care este un adevărat templu al justiției. În cadrul acestei vizite, delegații au avut două sesiuni informative: un briefing cu membrul Colegiului Curții Supreme de Justiție, dna Lilia Alvarez și o prezentare generală a Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite. Ceea ce ne-a atras atenția aici a fost faptul că accesul presei în instanța supremă, la fel ca și în oricare altă instanță de judecată în Statele Unite este destul de restricționat, jurnaliștii care au acces în instanțe se înregistrează prealabil, nu se permite înregistrarea audio a ședințelor (în general, în SUA, ședințele de judecată nu se înregistrează Audio, dovada ședințelor este stenografierea și procesul-verbal scris al ședinței de judecată), nu se permite înregistrarea Video, nu se permite nici Fotografierea în sala de ședințe ( în toate instanțele sunt aceleași reguli). Ceea ce se permite jurnalistului este asistarea la ședință și luarea notițelor cu un pix și un carnețel de note, precum și se permite să fie însoțit de un pictor care poate ilustra prin desen ceea ce se petrece în sala de ședințe de judecată.

De asemenea ni s-a comunicat că anual, Curtea Supremă a Statelor Unite examinează circa 80-90 de cauze, deși parvin la Curte mii de cauze, judecătorii Curții Supreme au discreția să aleagă cauzele pe care doresc să le examineze, nu mai mult de 80-90 pe an, restul lăsându-le fără examinare. Nu există un criteriu scris referitor la selecția cauzelor.

Următoarele opt zile, delegații din Republica Moldova au petrecut-o în statul american, Ohio, orașul Cleveland, fiind găzduiți în familii de judecători americani. 

În cadrul vizitei în Cleveland, judecătorii au vizitat Cleveland-Marshall College of Law, unde au discutat cu Professor Milena Sterio. Doamna Professor ne-a prezentat procesul de instruire la Facultatea de Drept, ne-a vorbit despre metodele de predare, de evaluare, despre subiectele abordate, procedurile de stagiere și încadrare în câmpul muncii a absolvenților Facultății de Drept, vizita finisându-se cu un tur al Facultății.

În următoarea zi, judecătorii au avut posibilitatea să asiste la ședințele de judecată desfășurate în cadrul Curții Municipale din Cleveland. Judecătorii din cadrul acestei Curți sunt aleși o dată la doi ani de către cetățeni pe circumscripții, ei desfășoară campanii electorale și chiar trebuie să-și declare apartenența la un partid politic în cadrul alegerilor. Aici am avut o discuție cu Judecătorul municipal Joseph J. Zone, care are un registru de procese pe cazuri de violență domestică, dar și cu alți judecători din cadrul aceleiași Curți, în care au făcut schimb de impresii și experiență. Judecătorii Curții Municipale din Cleveland s-au arătat foarte cointeresați să afle mai multe despre Republica Moldova și sistemul judiciar din țara noastră. Mai mult decât atât, au reflectat vizita judecătorilor moldoveni în Buletinul de știri al Curții. Vizita s-a finalizat cu turul Curții. Toate instanțele de judecată în Statele Unite au un sistem impresionant de securitate la intrare. Toate persoanele care intră în Curte trec prin detectorul de metale și arme, precum și gențile lor sunt verificate minuțios înainte de intrarea în instanțe. În Statele Unite există o mare problemă cu portul și utilizarea de arme, există un articol în Constituția SUA care stipulează că fiecare american are dreptul la armă. Din această cauză, majoritatea cetățenilor americani poartă armă cu ei, chiar și ziua, la magazin, la cafenea sau în instanță! Respectiv, foarte des se întâmplă incidente cu arme, soldate cu mulți răniți sau decedați din cauza împușcăturilor cu armă de foc. Din acest considerent în instanța de judecată s-a interzis intrarea cu armă de foc, totodată din acest motiv, oricum toate persoanele, fără excepții, sunt verificate.

Următoarea vizită a Delegației noastre s-a petrecut la Judecătoria Cuyahoga, Curtea de Relații Domestice, unde am avut o întrevedere cu Magistrata Joan Pellegrin (magistrat numit pe termen determinat, numirea căreia se reînnoiește o dată la 4/5/7 ani, sistemul judecătoresc în SUA este destul de complicat, toți se numesc judecători, dar au statut diferit ales/numit/ federal/statal, etc.). Magistrata Joan Pellegrin, de 14 ani, activează în Curtea de Relații Domestice care examinează doar cazuri de violență în familie. În această calitate, a condus audiențe de urgență Ex Parte și audieri complete cu privire la petițiile de ordine de protecție civilă cu violență în familie. De asemenea, a fost prezentatoare și formator la numeroase cursuri de educație legală continuă legate de violența domestică și prezentări comunitare. Aici au avut loc discuții interesante cu privire la reglementările privind violența în familie, magistrații americani din această Curte au rămas impresionați de Legea RM cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, pe care le-am tradus-o și anume de faptul că în legislația națională avem foarte bine reglementat acest domeniu, începând de la definirea noțiunilor de violență fizică, psihologică, spirituală, sexuală, economică, agresor, victimă, membru de familie, ordonanță de protecție, ordin de restricție de urgență, etc, ceea ce ne-a convins încă o dată de faptul că la capitolul legislație stăm foarte bine, avem de lucrat însă la capitolul integritate și administrarea instanței. Resursele materiale și tehnice de dotare a instanțelor de judecată și judecătorilor, propriu-zis, sunt impresionante în Statele Unite, începând de la clădirea instanțelor de judecată care sunt adevărate monumente de arhitectură, fiecare judecător are sală de judecată spațioasă, birouri personale spațioase, dotate cu tehnică necesară, masă de lucru, masă de conferință, mobilier, calculator, laptop, imprimantă, fiecare judecător american are trei ajutori: fie doi secretari/grefieri(care nu au studii juridice) și un asistent cu studii juridice sau la alegere un secretar/grefier și doi asistenți (cu studii juridice). Judecătorii nu sunt legați nici într-un fel de Președintele instanței de judecată (spre exemplu nu cererea de concediu nu se semnează de Președintele instanței, judecătorii doar notifică după caz, despre faptul că pleacă în concediu, volante/reuniuni cu tot colectivul instanței se fac cam o dată la două luni, în rest fiecare judecător lucrează individual în biroul său, cu stafful său și în sala sa de judecată, plângându-se uneori că chiar nu se vede cu colegii decât o dată în două luni, atunci când se fac careva ședințe organizatorice, Președintele instanței este cel mai în vârstă din instanță, la ei nu există pensionare obligatorie, de aceea Președintele poate fi ales cu o singură restricție, cel mai în vârstă, dar care nu are mai mult de 65 ani, se alege pentru un mandat de 2/4 ani(în diferite instanțe diferit) și președintele nu deține careva pârghii administrative de a interveni în activitatea judecătorului (de exemplu oferirea secretarilor, asistenților, birourilor, etc, acestea sunt strict prestabilite de serviciul administrativ al instanțelor, toți judecătorii beneficiază de condiții egale de muncă.

În următoarea zi am vizitat Curtea Federală Carl B. Stokes United States Court House (vedeți mai jos un document atașat cu descrierea și poze despre această Curte în limba engleză). Aici am discutat cu Judecătorul Federal Dan Aaron Polster (toți judecătorii federali în Statele Unite sunt numiți pe viață *doar judecătorii statali se aleg, cei federali se numesc pe viață). Judecătorul Polster a examinat un dosar de rezonanță ce ține de activitatea marilor corporații farmaceutice, un dosar puternic mediatizat în SUA. Trebuia să asistăm la ședința de judecată, care însă nu a avut loc, deoarece chiar cu o zi înainte de ziua ședinței, părțile au  încheiat o tranzacție de împăcare, iar judecătorul a confirmat.

Acesta a fost primul proces federal de opioide, care a început la două decenii de la debutul unei epidemii de opioid care a condus la moartea a 400.000 de americani. Statul și cei cinci inculpați ai industriei farmaceutice au purtat discuții aprinse cu privire la medierea acestui caz, care au evidențiat tensiunile asupra banilor, controlului și opticii dintre statele care, prin avocații lor generali, au intentat procese de opioid în instanțele de stat și județele, orașele și tribunalele naționale ale căror mii de cazuri au fost conexate în fața unui singur judecător federal din Cleveland, Dan Aaron Polster.  Cei trei mari distribuitori de medicamente și un producător de opioide au ajuns la o soluționare amiabilă în valoare de 260 de milioane de dolari cu două județe din Ohio pentru a evita primul proces de judecată federal de opioid. Acordul, care este o combinație de plăți în numerar și donații de tratamente pentru dependență, ar putea deveni un model pentru soluționarea a mii de cazuri similare aduse în încercarea de a responsabiliza industria farmaceutică pentru o epidemie de dependență care a ucis sute de mii de americani.

Deci era vorba despre faptul că pe parcursul a 18 ani pacienții au întrebuințat medicamente care conțineau opioide fără ca aceștia să cunoască despre acest fapt. Aceste medicamente erau prescrise de medici și duceau la dependența pacienților de aceste pastile ca de droguri, ulterior consumul acestor medicamente ducea la decesul pacienților sau chiar la nașterea copiilor deja dependenți. În tranzacția de împăcare, corporațiile farmaceutice au specificat că nu recunosc vina, dar sunt de accord să achite o sumă de bani compensatory în valoare de 260 de milioane de dolari în bugetul local pentru susținerea programelor de tratament antidependență pentru sutele de mii de americani care au avut de suferit. 

În acord, distribuitorii de medicamente - McKesson, Cardinal Health și AmerisourceBergen, care distribuie aproximativ 90 la sută din toate medicamentele către farmacii, spitale și clinici din Statele Unite - au convenit să plătească 215 milioane dolari celor două județe din Ohio care au intentat procesul împotriva lor. Teva, producătorul israelian de medicamente generice, a fost de acord să plătească 20 de milioane de dolari în numerar pe parcursul a trei ani și să doneze 25 de milioane de dolari pentru tratamentul dependenței.

În aceeași zi, în aceeași Curte am avut o întâlnire și cu Judecătorul Federal James Gwin, care ne-a prezentat biroul său, având exact același fel de birou și condiții de muncă ca judecătorul Aaron Polster. De fapt, toți judecătorii federali aveau birouri identice, care erau impresionante(birou în sens larg, care cuprindea sala de judecată, sala de conferință, biblioteca sa, birourile secretarilor și asistenților săi (în total 3), mini bucătărie și baie) și ocupau circa jumătate dintr-un etaj). De asemenea judecătorul federal ne-a prezentat laptopul său oferit de instanță pe care avea instalat programul de gestionare a dosarelor și putea să lucreze cu orice dosar (toate dosarele fiind electronice) din orice loc, la orice oră, chiar și din vacanță, spunea judecătorul. Responsabilitatea judecătorilor americani se referă la integritatea acestora și soluțiile pe fondul cauzei, judecătorii americani se mirau când îi întrebam dacă ei au un program de muncă fix, dacă pot fi sancționați pentru întârzierea la muncă cu 15 minute, dacă pot fi sancționați pentru chestiuni disciplinare minore. Ei nici măcar nu înțelegeau astfel de întrebări. În Statele Unite ale Americii nu există Consiliu Suprem al Magistraturii, nu există Consiliu Judiciar, judecătorii se autoresponsabilizează o dată cu intrarea în funcție și poartă răspundere morală pentru toate acțiunile lor ulterioare, se concentrează pe soluția pe fondul cauzei, nu pe chestiuni administrative minore, cum ar fi termenele de examinare sau orar de muncă. Ei spun că din momentul investirii în funcție judecătorul este 24 de ore în funcție și nu se poate eschiva de la această răspundere prin introducerea unor orare fixe specifice angajaților obișnuiți. La ei judecătorul poate și de acasă, la ora 1:00 noaptea să emită o încheiere/hotărâre/decizie. Apropo, judecătorul Aaron Polster a anunțat la ora 1:00 noaptea confirmarea tranzacției de împăcare în cazul cu opioidele.

Următoarea vizită a fost în cadrul Departamentului de Pază Judiciară (USA Marschall) în care ne-au impresionat metodele și tehnica în dotare a respectivului Departament care asisgură aducerea persoanelor deținute la ședințele de judecată, dar și ei sunt cei care execută Încheierile de anunțare în căutare.

În următoarele zile am vizitat Curtea Supremă de Justiție a statului Ohio, orașul Columbus în care am avut parte de o prezentare oficială a Curții, dar și discuții cu judecători din cadrul Curții Supreme și Curții de Apel a Statului Ohio. Aici am aflat că anual, Curtea Supremă a Statului Ohio, la fel ca și celelalte Curți Supreme ale altor state din SUA, urmează exemplul Curții Supreme a Statelor Unite și examinează circa 80-90 de cauze/an, deși parvin la Curte mii de cauze, judecătorii Curții Supreme au discreția să aleagă cauzele pe care doresc să le examineze, nu mai mult de 80-90 pe an, restul lăsându-le fără examinare. Nu există un criteriu scris referitor la selecția cauzelor, acestea sunt lăsate exclusiv la latitudinea judecătorilor.

Aici am descoperit că există și o Asociație a Judecătorilor din Ohio, numită ”Voice of Ohio Judges” (Vocea Judecătorilor din Ohio) cu care am stabilit relații de parteneriat în vederea colaborării ulterioare.

În ultimele zile, am vizitat Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU) din Ohio. Misiunea ACLU din Ohio este de a ajuta la menținerea și extinderea drepturilor constituționale și a altor drepturi fundamentale, libertăți, privilegii și imunități și să întreprindă toate acțiunile legitime pentru promovarea acelui obiect fără partizanare politică. ACLU din Ohio este un afiliat al ACLU National (de țară). Fondată în 1920, ACLU  include mai mult de 500.000 de membri în toate cele 50 de state, ceea ce o face să fie principalul susținător al drepturilor individuale (private). ACLU din Ohio are aproape 30.000 de membri și susținători la nivel de țară.

Impresionantă a fost și vizita noastră la Asociația de Reintegrare a Foștilor Deținuți( condamnați la închisoare) EDWINS. EDWINS Leadership & Restaurant Institute este o organizație, care oferă adulților încarcerați anterior o instruire în industria culinară și ospitalitate, oferind în același timp o rețea de suport necesară pentru succesul lor pe termen lung. Misiunea lor este să instruiască candidați profesioniști în domeniul artelor culinare, să împuternicească mințile doritoare prin pasiunea pentru managementul ospitalității și să pregătească foștii deținuți  pentru o reintegrare de succes în societate. EDWINS Leadership and Restaurant a fost fondată în 2007 cu convingerea că fiecare ființă umană, indiferent de trecutul său, are dreptul la un viitor corect și egal. În 2011, au început să predea în Grafton Correctional Institution (Instituția de Corecție Grafton). La scurt timp după aceea, au deschis Restaurantul EDWINS la 1 noiembrie 2013. Studenții(foștii deținuți condamnați) sunt dotați nu doar cu abilități culinare de bază, dar sunt, de asemenea, ajutați să găsească un loc de muncă și au posibilitatea de a utiliza locuințe gratuite, servicii juridice, îngrijiri medicale de bază; primesc îmbrăcăminte, participă la programe coaching și de alfabetizare și multe altele. În 2016, s-a deschis EDWINS Second Chance Life Skills Center (Centrul de Deprinderi de Viață ”A Doua Șansă”), un campus de 1900 de metri pătrați pentru trai, muncă și îmbogățire recreativă. Astăzi, peste 100 de stundenți(foști deținuți)/pe an absolvesc EDWINS Leadership&Restaurant. După terminarea programului sau după eliberarea din închisoare, absolvenții instituției au reușit să se angajeze în unele din cele mai bune restaurante din Cleveland. Rezultatele instituției au fost uimitoare: cel puțin 95% din absolvenți s-au angajat după absolvire, iar rata recidivului este de doar 1,4%.

Desigur nu ar fi fost completă vizita noastră în Cleveland fără vizitarea celui mai mare și mai renumit muzeu de Rock&Roll din lume, care se află în Cleveland, SUA - Rock&Roll Hall of Fame.

Pe această cale, aducem sincere Mulțumiri Guvernului Statelor Unite ale Americii pentru oferirea unei oportunități unice de a face cunoștință cu sistemul judiciar al Statelor Unite, dar și cu cultura deosebită a acestui popor. Rămânem deschiși în continuare spre colaborare și schimb de experiență, invitând și judecătorii americani în Republica Moldova.


Raportul fotografic îl puteți vedea pe acest site la rubrica Galerie Foto sau accesând linkul: http://voxjust.md/gallery/album/13.

2019-11-26