OPINIE CU PRIVIRE LA REFORMA JUSTIȚIEI

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” consideră că este imperativă și necesară reformarea sectorului justiției prin schimbarea legislației, dar și a percepției despre reformă. Asociația consideră că efectuarea reformei de către o singură putere nu poate avea sorți de izbândă. O reformă de succes poate avea loc doar prin colaborare între cele trei puteri în stat, prin comunicare eficientă între reprezentanții celor trei puteri: deputați, miniștri și judecători. Doar astfel pot fi găsite soluții viabile pe termen lung. Miniștrii și deputații nu cunosc problemele din interiorul sistemului judecătoresc, decât în cazul în care au activat în calitate de judecători anterior, în caz contrar, orice tentativă de reformare a sistemului judecătoresc se va solda cu eșec dacă nu vor fi consultați judecătorii, atât prin intermediul organelor sale de autoadministrare judecătorească, dar și individual, deoarece conform Legii cu privire la statutul judecătorului, judecătorul este unicul purtător al puterii judecătorești și este un statut unic recunoscut la nivel internațional. Pe de altă parte, judecătorii cunosc problemele cu care se confruntă în interiorul sistemului, dar nu au posibilitatea să modifice legea sau să modifice mecanismele de implementare ale legilor, de aceea este importantă colaborarea celor trei puteri în stat în vederea îmbunătățirii situației de facto, nu doar mimarea și experimentarea nesfârșită a diferitor concepții de reformă, fără însă a avea un rezultat real.

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” a făcut cunoștință, pe parcursul ultimelor luni, cu mai multe concepte de reformă prezentate de Ministerul Justiției și și-a exprimat oficial disponibilitatea de a participa la procesul de reformă cu soluții și propuneri.

În aceste circumstanțe, Asociația Vocea Justiției va continua să alerteze decidenții referitor la subiecte importante ce vizează sistemul judecătoresc, publicând opiniile sale pe pagina oficială a Asociației. Sperăm deținătorii de putere de stat să dea dovadă de mai multă înțelepciune și considerație, lăsând orgoliul personal la o parte și să țină cont de toate opiniile care parvin referitor la îmbunătățirea procesului de reformă, astfel încât acesta să fie unul real și să beneficieze cetățenii de o justiție independentă și echitabilă. Or, Statul de Drept fără o justiție independentă, nu există.

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” a trasat câteva linii de bază care necesită a fi luate în considerare la reformarea sectorului justiției, pe segmentul ce ține de sistemul judecătoresc. Aceste linii directoare vor fi prezentate succint în cele ce urmează, urmând ca în termen util, Asociația noastră să elaboreze și o strategie desfășurată a proiectului de reformă în viziunea noastră, însă se impune menționarea faptului că o reformă adevărată se realizează doar în baza unei Strategii, care este de fapt, cel mai important pas în reformă( decidenții trebuie anume să-și ia timpul necesar pentru realizarea Strategiei, dialogul între toți reprezentanții puterii, identificarea vulnerabilităților, propuneri, soluții, inovații) și neapărat Strategia se implementează în etape. Or, tot ce se implementează rapid, trece  rapid și se ajunge tot acolo de unde ne-am pornit.

Problemele identificate de Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” sunt:

1.     Referitor la numirea inițială a judecătorilor pe un termen de 5 ani.

2.     Referitor la Consiliul Superior al Magistraturii: componență, activitate.

3.     Referitor la activitatea organelor subordonate CSM: Colegiul de Evaluare, Colegiul de Selecție, Inspecția Judiciară.

4.     Referitor la criteriile de numire în funcție a noilor judecători. Declarația de Integritate.

5.     Referitor la criteriile de evaluare a judecătorilor.

6.     Referitor la criteriile de promovare.

7.     Referitor la criteriile de transfer al judecătorilor.

8.     Referitor la sancționarea judecătorilor și procedurile disciplinare.

9.     Referitor la răspunderea penală a judecătorilor pentru hotărârile adoptate (art.307 Cod Penal).

10.  Referitor la Declarația de abținere a judecătorului.

11.  Referitor la Personalul Auxiliar  - asistent/grefier. Introducerea secretarului judecătorului.

12.  Referitor la atribuțiile Președinților de instanțe și administrarea instanțelor.

13.  Referitor la specializarea judecătorilor (criterii, reguli, proceduri)

14.  Referitor la instituția Judecătorului de Instrucție.

15.  Referitor la volumul de muncă al judecătorilor.

16.  Referitor la complexitatea cauzelor examinate.

17.  Referitor la accesul în instanța de judecată (comunicarea cu presa).

18.  Referitor la timpul de muncă al judecătorilor.

19.  Referitor la Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor.

20.  Referitor la salarizarea judecătorilor.

21.  Referitor la proiectarea Palatului Justiției (sau finalizarea procesului de reorganizare a instanțelor judecătorești).

Totodată, Asociația ”Vocea Justiției” reiterează că succesul reformei va depinde în primul rând de buna-credință a celor implicați în sectorul justiției: miniștri, judecători, procurori, avocați, etc. Atât timp cât nu vor fi eliminați din sistem judecătorii de rea-credință, nici o modificare legislativă nu va îmbunătăți sistemul justiției, oamenii de rea-credință întotdeauna vor găsi modalități de a ocoli legea, cât de bună nu ar fi aceasta. De aceea orice modificare în contextul reformei trebuie făcută pentru judecătorii de bună-credință, iar cei de rea-credință nu au nevoie de reformă, ei trebuie pur și simplu eliminați din sistem prin metode deja existente, Inspecția Judiciară, Colegiul Disciplinar, Consiliul Superior al Magistraturii.

Iar, Ministerul Justiției și Ministrul în mod special, la moment, fiind membru din oficiu al Consiliului Superior al Magistraturii ar trebui să insiste asupra discutării în ședința publică a Consiliului, astfel încât instituțiile cheie în reformarea justiției să coopereze fidel și productiv între ele pentru a găsi o soluție pe termen lung pentru independența și integritatea serviciilor judiciare, în conformitate cu Constituția și cu principiile internaționale ale democrației și statului de drept. ”Nu există libertate dacă puterea de a judeca nu este separată de puterile legislativă și executivă”, scria Montesquieu în lucrarea sa „Despre spiritul legilor”. Justiția, ca garant al Statului de drept, este una dintre cele trei puteri ale oricărui Stat democratic. Toate instituțiile și autoritățile, atât cele naționale, cât și cele internaționale, trebuie să respecte, să protejeze și să apere această independență.

Cu respect,

Consiliul de Administrare al

Asociației Judecătorilor ”Vocea Justiției”

 

2019-11-29