COMUNICAT cu privire la situația judecătorului Mihai MURGULEȚ

În contextul mesajului alarmant publicat de judecătorul Mihai Murguleț, pe pagina sa facebook, Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” consideră imperativ să vină cu o reacție de condamnare a oricăror tentative de subminare a independenței judecătorilor.

În aplicarea legii, independenţa judecătorilor exclude noţiunea de subordonare şi ierarhie. Principiile internaţionale statuează în mod explicit că judecătorii trebuie să ia decizii în deplină libertate şi să acţioneze fără restricţii şi fără a fi obiectul unor influenţe, incitări, presiuni, ameninţării sau intervenţii nelegale, directe sau indirecte, indiferent din partea cui vin. Judecătorul, în calitate de deţinător al puterii judecătoreşti, trebuie să-şi poată exercita funcţia în deplină independenţă în raport cu toate constrângerile/forţele de natură socială, economică şi politică şi chiar în raport cu alţi judecători şi în raport cu administraţia judecătorească. Iată de ce independenţa judecătorilor nu este un beneficiu al judecătorilor, ea este un beneficiu al cetăţenilor. Şi din acest considerent, Statutul Universal al Judecătorilor debutează cu reglementarea independenţei nu ca un drept, ci ca o obligaţie (art.1, alin.1). Scopul pentru care judecătorii trebuie să fie independenţi este tocmai realizarea unei justiţii imparţiale. 

[Din sursele mass-media, este cunoscut faptul că Judecătorul Mihai Murguleț este cel care în luna iunie 2019 a denunțat abuzul de putere, traficul de influență și imixtiunea ilegală în actul de înfăptuire a justiției din partea mai multor magistrați care dețin funcții de conducere în sistemul judecătoresc, în urma căruia, la ședința CSM din 25 iunie 2019 au fost înlăturați temporar din funcțiile administrative: fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, fostul președinte al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, Oleg Sternioală, președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu și vicepreședinții Judecătoriei Chișinău: Corneliu Guzun, Dorin Dulghieru, Ghenadie Pavliuc și Vitalie Stratan.]* Plângerea lui a rămas nesoluționată până în prezent, iar cei vizați au rămas în continuare în funcțiile deținute, cu excepția dlui Ion Druță și dlui Oleg Sternioală, care și-au depus demisia benevol, dar pentru motive care nu au legătură cu denunțul judecătorului Mihai Murguleț. Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” condamnă inacțiunile Consiliului Superior al Magistraturii care nu a întreprins măsuri eficiente pentru a identifica imixtiunea neadmisă în actul de înfăptuire a justiției, nu a asigurat securitatea judecătorului denunțător, astfel dând un semnal negativ întregului sistem judecătoresc, precum că ”cei care îndrăznesc să denunțe imixtiunea ilegală sunt pedepsiți” (din cele publicate- în cazul judecătorului M.Murguleț, pe lângă intimidările profesionale, acesta a suferit și un atac la integritatea fizică-corporală), iar cei care pun presiuni asupra judecătorilor sunt protejați.

Prin acest comunicat facem un apel public în adresa Consiliului Superior al Magistraturii, dar și în adresa întregii societăți, cu îndemnul de a reacționa prompt, eficient și transparent în cazul judecătorului M.Murguleț pentru a apăra independența judecătorilor de orice factor de presiune, din exterior, dar în acest caz, de factorii de presiune și intimidare din interiorul sistemului judecătoresc.

Acest caz este unul revoltător și intolerabil. Pentru ca judecătorii să asigure supremaţia legii, ei au nevoie de un statut şi de garanţii speciale: independenţă şi imparţialitate. Există un adevărat Corpus Iuris judiciar internaţional ce reflectă preocuparea diverselor organisme internaţionale mondiale, regionale, cu caracter guvernamental şi neguvernamental vizând consolidarea rolului judecătorului, cum ar fi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (ONU, Paris, 1948) şi Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (ONU, 1966); Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Consiliul Europei, Roma, 1950); Principiile de Bază ale Independenţei Justiţiei (Adunarea Generală a ONU, 1985); Cartea Europeană privind Statutul Judecătorilor (Consiliul Europei, Strasbourg, 1998); Carta UE privind Drepturile Fundamentale (Consiliul European, Nisa, 2000); Carta Europeană a Judecătorilor (Asociaţia Europeană a Magistraţilor, 1987); Statutul Universal al Judecătorilor (Uniunea Internaţională a Magistraţilor, 1999); Principiile de la Bangalore asupra Deontologiei Judiciare (UNODC, Grupul Judiciar pentru Întărirea Integrităţii, 2001), Declarația de la Brijuni, 2015, etc.)

Ne asumăm responsabilitatea să alertăm întreaga comunitate internațională cu privire la acest caz și să îndreptăm atenția întregii societăți asupra Consiliului Superior al Magistraturii, organul competent să întreprindă măsurile de rigoare în mod urgent.

Independența justiției nu este un privilegiu personal acordat judecătorului, ci este, în primul rând, o garanție a unui proces echitabil pentru toți ceilalți și una dintre valorile supreme ale Statului de Drept. Toate instituțiile și autoritățile, atât cele naționale, cât și cele internaționale, trebuie să respecte, să protejeze și să apere această independență.

Mai jos este plasată poza cu postarea judecătorului Murguleț din 13.01.2020.

*Notă: textul a fost rectificat la 15.01.2020

Consiliul de Administrare al Asociației Judecătorilor ”Vocea Justiției”

2020-01-14