APEL DE SOLIDARIZARE PENTRU INDEPENDENȚA JUDECĂTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” trage iarăși un semnal de alarmă în legătură cu Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 16 aprilie 2020, prin care s-a respins cererea judecătorului Mihai Murguleţ, referitor la numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Este regretabil semnalul care a fost transmis în întreg sistemul judecătoresc prin adoptarea acestei Hotărâri revoltătoare. Judecătorul Mihai Murguleț este cel care în luna iunie 2019 a denunțat abuzul de putere, traficul de influență și imixtiunea ilegală în actul de înfăptuire a justiției din partea mai multor judecători care dețin funcții de conducere în sistemul judecătoresc, din partea fostului președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, fostului președinte al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, Oleg Sternioală, precum și din partea conducerii Judecătoriei Chișinău. Plângerea lui a rămas nesoluționată până în prezent, iar cei vizați au rămas în continuare în funcțiile deținute, cu excepția dlui Ion Druță și dlui Oleg Sternioală, care și-au depus demisia benevol, dar pentru motive care nu au legătură cu denunțul judecătorului Mihai Murguleț. Astfel, la mai puțin de un an, de la acest denunț, Mihai Murguleț a fost ”scos” din sistemul judecătoresc anume prin efectul Hotărârii CSM din 16 aprilie 2020.

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” de la momentul înființării sale și până în prezent a vociferat pericolul ascuns și iminent care atentează la independența judecătorilor și care se regăsește în Constituția Republicii Moldova, la art.116 alin.(2) ce prevede: ” Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii. Judecătorii care au susţinut concursul sînt numiţi în funcţie pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiţi în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă, stabilit în condiţiile legii.” Judecătorul Mihai Murguleț a fost numit în funcție de judecător prin Decretul Președintelui RM la 04 februarie 2015, pe un termen de 5 ani. Astfel la expirarea acestui termen, anul acesta la 04 februarie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii urma să-l numească în funcție până la atingerea plafonului de vârstă(adică până la 65 de ani), fapt care nu s-a întâmplat și drept rezultat al împuternicirilor constituționale, Consiliul Superior al Magistraturii, la 16 aprilie 2020, a decis că anume judecătorul Mihai Murguleț nu este demn să mai dețină în continuare funcția de judecător și a respins cererea acestuia.

Deși se discută de ani de zile despre excluderea acestui termen din Constituție, până în prezent nu s-au înregistrat careva progrese remarcabile la acest capitol. Acest ”termen de probă” preluat din URSS, contravine tuturor standardelor internaționale contemporane cu privire la sistemul de justiție, care trebuie să se fundamenteze pe 3 piloni esențiali: independență, imparțialitate și inamovibilitate.

Termenul de probă de 5 ani afectează grav independența acelui judecător, căruia din prima zi i se încredințează examinarea oricărui tip de dosare -  deci el decide efectiv soarta unui om sau a unei colectivități de oameni, însă peste 5 ani el poate să nu fie reconfirmat în funcția de judecător. Nu sunt clare motivele pentru care cineva este reconfirmat mai departe, iar cineva nu, dar aparent este un teren favorabil pentru ”răzbunări”, ”reglări de conturi”, ”dezobediențe”, etc. Prin urmare, acesta este un teren de potențial abuz din partea factorilor de decizie, în speță CSM. Oricum, hotărârile acelui judecător, care nu a fost reconfirmat în funcție după 5 ani, rămân valabile pentru cei pe care i-a judecat timp de 5 ani.

Nu există nici un raționament logic și justificativ al acestui termen, or judecătorul dacă a încălcat jurământul dat la investirea în funcție (adică dacă a încălcat legea pe parcursul activității sale), acesta trebuie să răspundă potrivit legii, adică să fie tras la răspundere disciplinară dacă a comis abateri disciplinare sau la răspundere penală, dacă a comis vreo infracțiune. Și această regulă este valabilă pentru toți judecătorii, indiferent că a trecut doar 1 an, 5 ani sau 15 ani de când a fost numit în funcție, dar nu să fie instituiți niște termeni arbitrari, neclari și care favorizează abuzuri, pentru simplu fapt că judecătorii ”tineri” sunt numiți inițial pe un termen de 5 ani și doar după aceea, dacă CSM ”binevoiește”, anume așa trebuie interpretată prevederea privind reconfirmarea în funcție după 5 ani de către CSM, fiindcă nu există nici un criteriu de ce pe unii judecători îi reconfirmă în funcție și îi numește până la plafonul de vârstă (până la 65 de ani), iar pe alții îi ”dă afară din sistem” adică după 5 ani, așa ”pur și simplu” decid că persoana respectivă nu mai corespunde funcției de ”judecător”. Alte motive de a elibera judecătorul din funcție nu trebuie să existe, fiindcă se încalcă principiul inamovibilității judecătorului. Mai mult decât atât, chair același articol din Constituție, art.116 la alin.(6), prevede că: ”Sancţionarea judecătorilor se face în conformitate cu legea.”

” Inamovibilitatea magistraturii este dată, atât în interesul justițiabililor, cât și al magistraților. Numai atunci când judecătorul se simte la adăpost de orice atingere a puterii executive, legislative sau chiar din interiorul judiciarului, el va judeca după conștiința sa, indiferent de orice ce s-ar face cu hotărârea sa de către toți cei interesați, care oricât de puternici ar fi, nu-l pot atinge”. La origine inamovibilitatea magistraturii cuprindea ideea investirii pe viață a magistratului în funcția inamovibilă. În majoritatea statelor înalt dezvoltate așa și se întâmplă. Spre exemplu, Art. 100 din Constituţia belgiană zice : ”Judecătorii sunt numiți pe viață. Nici un judecător nu poate fi lipsit de funcția sa, nici suspendat, decât printr-o hotărâre judecătorească. Transferul unui judecător nu poate avea loc decât  printr-o nouă numire și doar cu consimțământul său.” Principiul inamovibilității judecătorului se definește ca fiind o situaţie juridică în virtutea căreia un funcţionar nu poate pierde funcţia sa decât prin demisie, ajungerea la limita de vârstă şi punerea în retragere pentru infirmităţi sau ca pedeapsă printr-o hotărâre a unei instanţe disciplinare competente

Deci nu trebuie sa existe acest termen de probă de 5 ani pentru investirea inițială a judecătorilor. Conform standardelor internaționale, judecătorii trebuie să fie investiți pe viață (adică până la atingerea plafonului de vârstă), dar, totodată, trebuie sa fie mai riguroase procedurile și condițiile de a deveni judecător, iar odată ce o persoană a devenit judecător, ea trebuie să fie independentă de oricine pentru a lua decizii corecte, dar nu să i se amintească în fiecare zi despre faptul că: “vezi, dacă nu vei lua hotărâri cum ne place nouă, sau dacă vei supăra pe cineva (a se citi dacă vei denunța amestecul și influența în justiție) peste cinci ani n-o să mai fii judecător!”, ceea ce s-a întâmplat în cazul judecătorului Mihai Murguleț. Este foarte grav!

Asociația Judecătorilor cheamă toți judecătorii și societatea civilă să se solidarizeze în acest caz și să protestăm împotriva atentatelor ”grosolane” la independența și inamovibilitatea magistraturii, care este un drept al cetățenilor. Cetățenii au dreptul la judecători independenți, iar Consiliul Superior al Magistraturii este OBLIGAT să protejeze și să asigure independența judecătorilor, nu să ”pedepsească” judecătorii pentru faptul că sunt independenți! Acest caz nu poate să devină un precedent pentru toți ceilalți judecători care vor dori să denunțe influența necorespunzătoare din partea oricui n-ar veni ea, judecătorii independenți trebuie protejați. Solicităm Consiliului Superior al Magistraturii revizuirea Hotărârii cu privire la reconfirmarea judecătorului Mihai Murguleț în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Consiliul de Administrare a Asociației ”Vocea Justiției”

#Suntem Solidari cu Judecătorii Independenți!

#Suntem Solidari cu Judecătorul Mihai Murguleț!

2020-04-22