DECLARAȚIA JUDECĂTOAREI MARINA CURTIȘ ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII DE CĂTRE CSM

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” se solidarizează cu Declarația Judecătoarei Marina Curtiș împotriva discriminării de către Consiliul Superior al Magistraturii și solicită membrilor CSM să înceteze comportamentul discriminator în raport cu femeile judecătoare care decid să facă și carieră și copii. Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” solicită membrilor CSM să înceteze comportamentul discriminator și în raport cu judecătorii care solicită transferul de la judecătoriile din raioane la judecătoria Chisinău, deoarece este rușinos și condamnabil un asemenea tratament din partea celor care dețin statutul de judecător și nu înțeleg că TRANSFERUL DE LA O INSTANȚĂ LA ALTA DE ACELAȘI NIVEL NU ESTE O PROMOVARE. Încetați să mai întrebați judecătorii care solicită transferul, cu ce sunt ei mai buni decât alții, dacă vor să fie transferați la Chișinău. Cetățenii Republicii Moldova au dreptul la un proces echitabil condus de un judecător independent, integru și imparțial pe tot teritoriul Republicii Moldova. Odată ce judecătorul a trecut concursul și a fost numit în funcția de judecător în oricare din instanțele Republicii Moldova, acesta este obligat să corespundă tuturor cerințelor obligatorii pentru un judecător, fie el în Cahul, Ungheni, Edineț sau Chișinău, nu există nici o ierarhie între judecători pe tot teritoriul Republicii Moldova. Transferul trebuie apreciat, reieșind exclusiv din necesitățile de transport, acomodare, circumstanțe personale ale judecătorului și numărul de locuri vacante într-o instanță sau alta, atât, punct!

Menționăm că la 22 iulie 2020, judecătoarea Marina Curtiș a solicitat repetat Consiliului Superior al Magistraturii să audieze Declarația judecătoarei și să-i prezinte scuze publice. Anterior, la 9 iulie 2020, judecătoarea a solicitat printr-o cerere să fie invitată la ședința CSM pentru a pune în discuție această declarație. La 20 iulie 2020, președintele interimar al CSM, Anatol Paholopol, examinând UNIPERSONAL(de sine stătător) această cerere, nu a inclus-o în ordinea de zi și a expediat un răspuns în scris judecătoarei prin care a menționat că atât el, cât și ceilalți membri au avut un comportament normal și nu au pentru ce-și cere scuze! Anexat, mai jos, găsiți acest răspuns.

Reiterăm în continuare Declarația Judecătoarei Marina Curtiș și ne alăturăm solicitărilor dumneaei, solicitând scuze publice de la membrii CSM care au admis comportamentul discriminator și înaintarea propunerii de revocare a mandatului de membru CSM, doamnei Mariana Timotin, Nina Cernat și Anatol Pahopol, pentru încălcarea gravă și flagrantă a obligațiilor de serviciu:

DECLARAȚIE ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII DIN PARTEA CSM

 

Să mă supun și să fiu ghidată doar de lege și să răspund activ la situațiile în care legea și ordinea stabilită sunt încălcate, aceasta nu este numai datoria mea în calitate de judecător, ci și datoria mea, în calitate de cetățean.

            De multe ori, în prelegerile mele despre educația juridică, îi învăț pe copii că într-un stat în care prevalează legea, toată lumea, de la președinte și judecător până la cetățeni fără statut special, se supun numai legii și nu se supun oamenilor care au putere, dacă acțiunile lor contrazic legea.

            În această privință, consider că este de datoria mea să fac această declarație, să declar deschis și categoric că aceste practici nocive nu ar trebui să continue, iar legea trebuie să fie mai presus de toate, mai presus de orice practică ilegală, orice interese, indiferent de ce ar putea fi condiționate!

            Prin această declarație, vreau să le arăt tuturor un imens elefant, într-o cameră mică, pe care îl ocolim cu grijă, pretinzând că nu-l observăm, ne împiedicăm de el, ba chiar a zdrobit pe cineva, și cu toții continuăm să vorbim despre el în șoaptă sau chiar complet ne este frică să descoperim că am observat elefantul, pentru a nu ajunge sub picioarele lui.

            La 30 iunie 2020, a avut loc un concurs pentru ocuparea posturilor vacante la Judecătoria Chișinău prin transfer.

            Solicitarea a trei judecători care au solicitat transferul la Judecătoria Chișinău a fost respinsă fără a fi anunțate rezultatele votului.

            O analiză detaliată doar a acestui concurs și a unei ședințe a Consiliului Superior al Magistraturii a demonstrat în mod deschis, întregului corp judiciar și întregii societăți, probleme periculoase în activitatea CSM, discriminări și alte practici ilegale, lipsă de profesionalism și lipsă de respect față de statutul de judecător și față de lege din partea membrilor CSM.

             În primul rând, condamn în mod deschis practica discriminatorie flagrantă pe termen lung a CSM, destinată femeilor judecătoare care au decis să aibă un copil și să își ia concediu pentru creșterea copilului. Trebuie menționat, din motive de echitate, că pe această bază bărbații judecătorii sunt, de asemenea, discriminați dacă decid să solicite concediu pentru creșterea copilului. La aproape fiecare ședință din timpul concursurilor, judecătorilor care solicită transfer, li se pune aceeași întrebare în formulări diferite : ”Câți ani ați lucrat de fapt(efectiv)?”

            Prin această întrebare, este evident că membrii CSM, care și-au luat libertatea să o întrebe, vor să afle cât timp a fost judecătorul în concediu pentru creșterea copilului, crezând probabil că această circumstanță ar trebui să fie relevantă atunci când decid dacă va transfera judecătorul într-o altă instanță sau nu. Probabil, membrii CSM consideră că, atunci când decid cu privire la numirea unui judecător la o altă instanță prin transfer, contează câți ani judecătorul a practicat activ examinarea cauzelor care i-au fost atribuite. Și de fiecare dată, acest moment a servit drept motiv de refuz pentru transferul către o altă instanță. În această practică există mai multe încălcări grave, care sunt probabil intenționate, din moment ce sunt săvârșite și repetate de către persoanele care practică legislația mai mult de un an și deseori mai mult de o duzină de ani și ceea ce este deosebit de periculos - ocupă funcția de membru al CSM și iau decizii cu privire la administrarea întregului sistem judiciar.

1.Prima încălcare este o interpretare eronată în detrimentul intereselor judecătorului și o interpretare discriminatorie a părții 3 a art. 20 din Legea privind statutul judecătorilor, care stabilește că un judecător are dreptul să solicite transferul la o altă instanță de același nivel numai după expirarea unei perioade de cinci ani de la data numirii în funcția de judecător. Art. 3 și art. 5 din legea menționată, stabilesc că experiența în magistratură constituie întreaga perioadă în care o persoană are calitatea de judecător în orice instanță națională sau internațională la orice nivel.

Interpretarea gramaticală, logică și sistematică a acestor norme indică clar că legiuitorul include în vechimea în magistratură întreaga perioadă de timp în care o persoană are calitatea de judecător, inclusiv acele perioade în care competențele unui judecător au fost suspendate în legătură cu asigurarea concediului de maternitate și îngrijire a copilului, în legătură cu transferul la Institutul Naționale de Justiție sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de membru CSM sau al unor organe de specialitate din subordine ale CSM (spre ex. Inspecția Judiciară).

Este clar că în toate aceste cazuri, judecătorii ale căror împuterniciri sunt suspendate, nu exercită în egală măsură competențele unui judecător, indiferent că cineva la acea vreme este membru CSM sau lucrează la Institutul Național de Justiție sau are grijă de un copil. Întrucât la fel, nici unul dintre ei nu examinează dosare și, în egală măsură, în același timp, fiecare dintre ei au dreptul și oportunitatea de a-și îmbunătăți și extinde cunoștințele în jurisprudență, de a studia practica instanțelor naționale și internaționale, etc. O mamă care are grijă de un copil (indiferent dacă este primul sau al zecelea copil), care are calitatea de judecător, are, în conformitate cu legea, dreptul egal de a-i fi inclusă această perioadă în vechimea în magistratură, la fel ca judecătorul care activează ca membru CSM sau ca judecător inspector, sau ca detașat la Institutul Național al Justiției. Și aceasta este o garanție socială foarte importantă, care nu poate fi atacată sau negată nici direct, nici indirect. Acest lucru este inacceptabil pentru oricine și în orice ramură a economiei sau guvernului.

Și acest comportament este deosebit de periculos atunci când este practicat de zeci de ani de către membrii CSM, cărora li s-a încredințat dreptul de a gestiona sistemul judiciar și care sunt obligați să o facă în mod eficient și în conformitate cu legea. Cel mai periculos este faptul că membrii CSM, care ar trebui să servească ca un exemplu de integritate, de cel mai înalt profesionalism și de conștientizare juridică profundă, nu numai pentru întreaga justiție, servesc ca un exemplu negativ și pentru întreaga societate. Este deosebit de grav când, în cazurile indicate, membrii CSM pun în mod intenționat întrebări despre „perioada de lucru efectiv”, refuzând în transferul unui judecător care, în opinia lor, nu a lucrat ”efectiv” suficient de mulți ani, și în același timp acordă postul vacant unui candidat la funcția de judecător care nu a lucrat nici o singură zi în calitate de judecător!

Mai ales vreau să notez că în acest caz este absolut lipsit de importanță câte puncte a acumulat un candidat la funcția de judecător, comparativ cu câte puncte are un judecător deja în funcție, deoarece aceste puncte sunt stabilite pe baza unor criterii absolut diferite și nu corespund unul cu celălalt.

În această privință, consider că este o confirmare a abordării eronate și a unei observații complet inacceptabile, care a fost exprimată de membrul CSM, Mariana Timotin, că: ” Sunteți mulți care doriți să fiți numiți la Chișinău, dar sunt puține locuri vacante”.  Constat cu regret că membrii CSM, cu deosebire, profesorii care ar trebui să cunoască sensul profund al legii, confundă noțiuni esențiale. Reiterez, 3 judecători au solicitat transferul la Judecătoria Chișinău, în timp ce existau 4 locuri vacante. În acest caz, este evident că un membru al CSM a demonstrat în mod inconștient sau conștient că, în timpul procedurii de vot pentru judecătorii care solicită un transfer, i-au pus în egalitate de șanse cu candidații la funcția de judecător, ceea ce contravine sensului și logicii normei legale cu privire la transfer. O astfel de abordare nu este doar greșită fundamental, în ceea ce privește dreptul preferențial al unui judecător de a ocupa un post vacant prin transfer, ci și ilogică din punct de vedere al întrebărilor cu privire la cât timp a lucrat efectiv un judecător și cât a fost în concediu parental în comparație cu un candidat care nu a lucrat ca judecător încă nici o zi. În acest sens, solicit oficial membrilor CSM, explicații cu privire la motivele rezonabile și legale pentru refuzul în transferul meu personal, în special, în două concursuri din 06/06/2019 și 30/06/2020.

Menționez că aștept un răspuns onest și deschis nu numai ca judecător care participă la aceste concursuri, ci și ca judecător, membru al Adunării Generale a Judecătorilor, care v-a votat și v-a încredințat gestionarea sistemului judiciar, inclusiv rezolvarea problemelor de carieră.

2. A doua încălcare gravă care a avut loc în timpul concursului pentru transfer din 30 iunie 2020 și care este un exemplu viu al practicii degradante și vicioase formate, este o interpretare greșită a transferului însuși al unui judecător de la o instanță la alta de același nivel.  EVIDENT, transferul de la o instanță la alta nu reprezintă nici o schimbare în carieră, deoarece toate instanțele de la primul nivel sunt egale între ele, iar cerințele aplicabile judecătorilor care activează în aceste instanțe sunt aceleași. Este complet greșit să crezi că pentru a lucra la Chișinău este nevoie de mai multă experiență și calificări mai mari decât pentru a lucra în instanța de la Comrat. Conform statisticilor, judecătorii Judecătoriei Comrat și Judecătoriei Cahul au un volum de muncă mai mare decât judecătorii din unele sedii ale Judecătoriei Chișinău. În ceea ce privește cazurile în sine, reclamantul dintr-un sat din sudul Moldovei are, de asemenea, dreptul la un proces echitabil, are dreptul să fie judecat de către un judecător competent, la fel ca și justițiabilii din Chișinău. Iar recuperarea prejudiciului are aceleași motive legale, indiferent dacă se încasează suma de 500 lei sau suma de 5.000.000 lei. Încă din prima zi de muncă, un judecător ia decizii care sunt importante în viața oamenilor, în activitățile întreprinderilor și în viața politică a țării și trebuie să fie capabil și gata să ia astfel de decizii ghidate numai de lege, fără a interveni în procesul decizional din afară sau din interiorul sistemului judiciar.

Pe de altă parte, este evident din cele de mai sus că un transfer nu ar trebui să servească drept bază pentru reevaluarea activităților unui judecător. Prin urmare, apreciez în mod CRITIC obligația unui judecător de a trece o EVALUARE EXTRAORDINARĂ A ACTIVITĂȚII (evaluare) dacă dorește să participe la concursul pentru transfer în altă instanță de același nivel. Și în același timp, dacă, în conformitate cu norma actuală, judecătorul a trecut procedura de evaluare, a trecut procedura de selecție și i s-a permis să participe la concursul pentru transfer, atunci este complet inacceptabil să fie formulate întrebări la ședința CSM în timpul concursului pentru a verifica dacă judecătorul este „demn” de transferuri într-o altă instanță, fiindcă judecătorul este „demn” din momentul în care primește statutul de judecător pe toată perioada cât deține acest statut. Astfel de întrebări demonstrează în mod deschis lipsa de respect pentru STATUTUL ÎNSUȘI AL UNUI JUDECĂTOR atunci când se adresează, nu în cadrul procedurilor prevăzute de lege (proceduri disciplinare, proceduri de evaluare a activităților), dar ca parte a examinării chestiunii de transfer, acestea sunt inacceptabile.

Într-o situație în care membrul CSM, Nina Cernat a întrebat câte plângeri au fost îndreptate împotriva mea, indiferent de faptul că nu am fost sancționată disciplinar niciodată, deoarece plângerile au fost neîntemeiate, acest lucru demonstrează clar că membrul CSM reiese din faptul că dacă au existat plângeri de la cetățeni, atunci nu sunt demnă de a fi transferată de la Cahul la Chișinău, ignorând complet faptul că și împotriva judecătorilor care lucrează în instanța de la Chișinău, pot exista plângeri de la cetățeni, și mai mult, au fost chiar sancționați disciplinar în mod repetat, însă acest lucru nu îi face „nevrednici” să continue să lucreze în calitate de judecător, deoarece nu a fost luată nici o decizie corespunzătoare privind eliberarea din funcție. O astfel de întrebare nu are nici o bază legală sau logică și poate fi interpretată doar ca o manifestare a ostilității personale și a dorinței de a influența opinia celorlalți membri ai CSM sau ca o abordare incompetentă.

Reiterez, în cazul transferului, sunt permise numai întrebările care servesc la stabilirea conformității judecătorului cu cerințele consacrate în normele actuale care reglementează transferul judecătorilor către instanțele de același nivel. Printre astfel de cerințe, problema competenței sale este apreciată doar indirect, și anume se reține dacă judecătorul are sau nu sancțiuni disciplinare active(nestinse). În plus, consider că este absolut inacceptabil, ca parte a examinării cererilor de transfer, să se solicite unui judecător să comenteze avizele negative din partea autorităților competente sau  chiar articole publicate în presă, dacă, ca urmare, judecătorul nu a fost atras la răspundere disciplinară, iar pedeapsa sa nu a fost stinsă la momentul respectiv. Acordarea acestui tip de întrebări și răspunsurile pe care judecătorul le oferă, nu pot,  în nici un fel, servi drept motivație pentru luarea unei decizii de refuz a unui transfer, deoarece acestea nu corespund în nici un fel cerințelor prezentate de lege pentru numirea prin transfer. Astfel de întrebări, demonstrează incompetența membrilor CSM, care și-au permis să le adreseze. Ca o analogie, putem reflecta situația în care judecătorul, atunci când examinează un caz, nu numai că nu are dreptul de a pune întrebări care nu se referă la obiectul cauzei, dar este obligat să respingă întrebările nerelevante sau care induc un răspuns, dacă acestea sunt adresate de alți participanți la proces. În acest sens, este complet de neînțeles de ce președintele CSM, care conduce ședința, nu respinge astfel de întrebări, iar judecătorii sunt nevoiți să răspundă la ele, deși răspunsurile lor nu ar trebui să influențeze în nici un fel decizia referitoare la problema transferului.

Mai mult decât atât, Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Anatol Pahopol, a continuat runda întrebărilor despre plângerile depuse și a făcut comentarii impertinente și grave, cu scopul de a manipula opinia publică, declarând faptul că: ”Cum ați putut să admiteți tergiversarea acestor cauze cu deținuții din penitenciar, oamenii au stat degeaba închiși”. Este grav și vădit ilegal acest comentariu al domnului Pahopol, dumnealui depășindu-și competența și dând apreciere ilegală unor fapte care nu-i sunt cunoscute și care nu intră în sfera atribuțiilor sale de serviciu. Reiterez că nu am avut nici o sancțiune disciplinară, Colegiul Disciplinar a încetat procedurile disciplinare împotriva mea(în baza acestor plângeri), pe motiv că tergiversarea examinării cauzelor date nu s-a făcut din vina mea.

În conformitate cu art.12 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la CSM, Solicit Plenului CSM să înainteze propunere de revocare a mandatelor celor doi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, Anatol Pahopol și Nina Cernat pentru încălcarea și exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, prevăzute la art. 11 din Legea cu privire la CSM.

3. A treia eroare gravă, care este, de asemenea, un exemplu de practică vicioasă permanentă, este o interpretare incorectă a dreptului preferențial al judecătorului de a ocupa locul vacant prin transfer în fața candidatului la funcția de judecător, care este de fapt consacrat în normele legale.

Vreau să vă întreb, credeți cu adevărat că acesta este sensul pe care noi, judecătorii care au votat pentru aprobarea regulamentelor privind organizarea unui concurs pentru o funcție vacantă de judecător, am investit în normele care stipulează că judecătorii care participă la un concurs pentru o funcție vacantă de judecător prin transfer sunt apreciați mai întâi și concurează unul cu celălalt pe baza punctelor obținute? Ce rost are faptul că, aplicând aceste norme, considerați că este permis să refuzați în mod repetat toți judecătorii, deja în funcție, care cer să fie transferați în instanța de la Chișinău și ulterior să votați în favoarea candidaților la funcția de judecător pentru acele posturi vacante?

Și DA, în calitate de membru al Adunării Generale a Judecătorilor, cer un comentariu profesional despre această practică, care să indice normele legale care fundamentează abordarea pe care o aveți, principiile legale de care vă ghidați în interpretarea acestor norme și beneficiile practice și sistemice ale aplicării unei astfel de abordări, care a indignat sistemul judiciar de mulți ani, or în hotărârile voastre colegiale nu găsim nici o motivare, doar faptul că ați votat pro sau contra, nu și de ce ați votat pro sau contra!!!

Cer în mod deschis - încetați să vă motivați deciziile cu expresia conform căreia membrii CSM și-au folosit dreptul de vot și judecătorul nu a obținut numărul necesar de voturi. ACEASTA ESTE O LIPSĂ COMPLETĂ DE MOTIVAȚIE !!! Motivația deciziei trebuie să conțină argumente de drept și de fapt, care să justifice decizia luată, chiar dacă acest organ este colegial. Prin analogie, judecătorii care iau decizii într-un complet de judecată format din cinci sau trei judecători sau șapte, includ argumentele utilizate în procedura de deliberare în textul motivării hotărârilor judecătorești, fără a indica de la cine au parvenit unele sau altele argumente.

Cer să vă asumați responsabilitatea, inclusiv din respect pentru statutul înalt al unui membru al CSM și să începeți să vă motivați deciziile cu profesionalism și responsabilitate față de cei care au votat candidatura dvs. în Consiliul Superior al Magistraturii.

Aș mai dori să remarc în special întrebările care mi-au fost adresate în timpul concursului de către un membru al CSM, Mariana Timotin despre cum fac față cu atât de mulți copii și când am timp să mă dedic copiilor? A mai insistat, doamna Timotin și asupra întrebării: Ce intenționez să fac în continuare dacă nu mă transferă la Chișinău?. Cred că aceste întrebări sunt profund discriminatorii pentru mine ca femeie, care a luat decizia de a avea copii și de a continua să lucreze ca judecător și se referă exclusiv la viața mea privată.

Solicit ca comportamentul indicat, al membrului CSM, Mariana Timotin, împreună cu întrebarea dacă activitatea judecătorului merită astfel de sacrificii, să fie examinat de CSM pentru încălcarea dreptului meu la  nediscriminare și pentru încălcarea eticii și deontologiei profesionale, pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu, conform art.11 din legea CSM, cu înaintarea propunerii de revocare a mandatului doamnei Mariana Timotin, pentru încălcarea obligațiunilor de serviciu, în conformitate cu art.12 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la CSM.

De asemenea solicit ca doamna Mariana Timotin să-mi prezinte scuze publice pentru întrebările ofensatoare, discriminatoare și pentru comportamentul denigrator față de statutul meu de judecător, unic purtător al puterii judecătorești.

5. În final, condamn practicile vicioase consacrate cu privire la transferul judecătorilor, care se reflectă în special în întrebările membrilor CSM despre de câte ori judecătorul a solicitat deja transferul mai devreme. Mă refer la practica și obiceiul abuziv al CSM de a satisface cererile de transfer ale judecătorilor doar după multiple cereri de transfer depuse de judecători timp de mai mulți ani (în unele cazuri mai mult de 7 ani !!!). În pregătirea acestei declarații, am analizat toate deciziile CSM din ianuarie 2014 până în prezent, adică în ultimii 6 ani și jumătate. Și am găsit o confirmare tristă și dezamăgitoare a practicii consacrate. Mai jos îmi voi permite să indic numele unora dintre colegii mei, folosind date publice din deciziile publicate pe site-ul oficial al CSM.

Analiza mea a arătat că din 21 ianuarie 2014, judecătoarea Aurelia Cazacliu a depus 4 cereri, care au fost respinse și abia pe 13 noiembrie 2018, cererea ei de transfer a fost admisă. Doamna Cazacliu a depus și anterior alte cereri, dar pe site-ul CSM nu există informații pentru o perioadă anterioară de 2014. Judecătorul instanței din Bălți, A.C.(datele*numele/prenumele judecătorului, au fost depersonalizate la cerere,24.07.2020) a depus 6 cereri de transfer la instanțele din Chișinău, care au fost respinse fără a specifica motivele respingerii și numai pentru a șaptea oară a fost admisă cererea ei. Judecătorul E.B.(datele*numele/prenumele judecătorului, au fost depersonalizate la cerere,24.07.2020) a depus două cereri de transfer la Chișinău, care au fost respinse în ambele cazuri. Judecătorul A.I.(datele*numele/prenumele judecătorului, au fost depersonalizate la cerere,24.07.2020) a depus două cereri de transfer la instanța de la Chișinău, care au fost respinse și doar a treia oară a fost admisă. Judecătorul Țonov Irina a depus de două ori cereri de transfer la instanța de la Chișinău, care au fost respinse și numai a treia oară a fost transferată. Judecătorul Oxana Mironov a depus trei cereri de transfer la Judecătoria Chișinău, care în toate cazurile au fost respinse. Vreau să notez că în toate aceste cazuri vorbim despre femei judecătoare! Judecătorul Vitalie Cotorobai a depus de două ori cerere de transfer la instanța de la Chișinău, iar în ambele cazuri cererile sale au fost respinse.

În același timp, în această perioadă, peste 50 de judecători noi au fost numiți pentru funcții vacante în instanțele din Chișinău, în timp ce în aproape toate aceste cazuri cererile judecătorilor de mai sus pentru transferul în aceste funcții vacante au fost respinse.

Solicit oficial ca această practică să fie analizată și evaluată din punct de vedere al eficacității acestei practici și al legitimității acesteia. Membrii CSM nu au obligații față de candidații la funcția de judecător, cu excepția necesității completării posturilor vacante de judecător, pentru a asigura buna administrare a justiției, în același timp, ÎN FAȚA JUDECĂTORILOR CARE AU DEJA STATUTUL DE JUDECĂTOR de cel puțin cinci ani, CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, ca organ de autoadministrare a sistemului judiciar poartă răspundere juridică și morală și SUNT OBLIGAȚI să țină seama de suplinirea posturilor vacante în dependență de situațiile judecătorilor în exercițiu, inclusiv cele legate de starea civilă și motive personale, dacă judecătorul le-a indicat în cererea de transfer.

Vă îndemn, STIMAȚI MEMBRI CSM, să vă amintiți că, sub scurta cerere de transfer și scrisoarea de motivație, există multe zile care se adaugă la anii în care colegul dumneavoastră, JUDECĂTOR,  petrece mult timp în fiecare zi în drum, plătește transportul sau chiria locuinței din fonduri personale, aceștia sunt ani, în timpul cărora copiii au crescut, primind mai puțină atenție maternă și paternă, văzându-l pe părinte abia la sfârșitul săptămânii. Cererile de transfer au fost respinse în momentul în care judecătorii îndeplineau toate cerințele legale, în momentul în care instanța de la Chișinău avea nevoie de personal, când transferul era legal și convenabil și avea în vedere atât interesele sistemului, cât și interesele personale ale judecătorului și ar fi devenit un act legal justificat, nu numai de gestionare eficientă a sistemului judiciar, dar și un act de colegialitate, umanitate și empatie pur umană. În niciuna dintre deciziile dvs., nu am găsit o motivație care să justifice în mod rezonabil astfel de decizii absurde la prima vedere și să înlăture SUSPICIUNILE DE PĂRTINIRE ȘI DE LOBBY A INTERESELOR ILEGALE.

TĂCEREA VOASTRĂ NU MAI ESTE ACCEPTABILĂ, amintiți-vă că majoritatea dintre voi sunteți judecători, ceea ce înseamnă că știți că ORICE HOTĂRÂRE, pentru ca aceasta să fie transparentă și, prin urmare, legitimă, TREBUIE MOTIVATĂ prin argumente care fundamentează și explică decizia luată, mai ales că obligația de a vă MOTIVA Hotărârile este consacrată și în art. 19 alin.(2) din Legea privind CSM, în pct.11.11 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CSM, în pct.3.36 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea unui concurs pentru funcția de judecător, președinte și vicepreședinte al instanței, la pct. 92 și 39 din Avizul nr. 10 (2007) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europei (CCJE).

Solicit să fie examinată prezenta DECLARAȚIE la următoarea ședință a CSM cu participarea mea și să mă informați despre data, ora și locul examinării declarației, pentru a putea participa la ședința Plenului CSM. Solicit insistent ca Președintele Consiliului Superior al Magistraturii să nu-și depășească atribuțiile legale și să nu examineze unipersonal această Declarație și să-mi expedieze un răspuns în scris așa cum și-a permis în răspunsul din 20 iulie 2020. Reiterez, această Declarație este adresată TUTUROR MEMBRILOR CSM și în calitate de membru al Adunării Generale a Judecătorilor, cer să nu mi se îngrădească accesul la ședințele publice ale PLENULUI CSM, să fie inclusă pe ordinea de zi la ședința imediat următoare cererea mea, în caz contrar voi fi obligată să mă adresez organelor competente pentru abuz de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu.

Cu respect,

Judecătorul Judecătoriei Cahul,

MARINA CURTIȘ

2020-07-23