Noua Opinie a Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni(CCJE): „Rolul asociațiilor de judecători în susținerea independenței judiciare”

Într-un nou aviz privind rolul asociațiilor de judecători (http://voxjust.md/feed/doc_file-0-1606317189.pdf), Consiliul consultativ al judecătorilor europeni (CCJE) al Consiliului Europei solicită Statelor Membre să ofere un cadru în care dreptul judecătorilor de a se asocia să poată fi efectiv exercitat și să se abțină de la orice intervenții care ar putea aduce atingere independenței asociațiilor de judecători.

CCJE constată că există o mare varietate de asociații de judecători în Europa, fie în raport cu obiectivele lor, cu mărimea calității de membru și cu calificările pentru calitatea de membru. Cu toate acestea, o caracteristică comună pentru toți este faptul că sunt organizații non-profit, autonome, compuse din membrii judecători care solicită voluntar aderarea, ale căror obiective cele mai importante și generale sunt stabilirea și apărarea independenței judecătorilor, păstrarea statutului acestora și asigurarea condițiilor de lucru adecvate pentru judecători. În virtutea rolului și a muncii lor, asociațiile de judecători pot oferi o contribuție decisivă la funcționarea sistemului de justiție și a statului de drept. În toate cazurile, o astfel de contribuție ar trebui să fie importantă și valoroasă.

CCJE remarcă, de asemenea, că asociațiile de judecători ar trebui să fie strâns implicate în orice efort de reformă judiciară și că formarea și etica sunt domenii importante de lucru pentru ei. Avizul va fi transmis Comitetului Miniștrilor însărcinat cu asigurarea diseminării sale și încurajarea aplicării sale în toate statele membre.

Judecătoarea Victoria Sanduța, președinta Asociației Judecătorilor ”Vocea Justiției” a tradus acest aviz în limba română, astfel încât acesta să fie disponibil pentru toți judecătorii, dar și pentru publicul larg. Avizul tradus îl puteți găsi atașat mai jos, la prezentul comunicat.

În acest context Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” face un apel public către toți judecătorii din Republica Moldova, care își doresc să contribuie în mod liber și voluntar la susținerea și protejarea independenței judecătorilor și a valorilor Statului de Drept, să adere la asociațiile de judecători existente, în dependență de obiectivele și acțiunile acestor asociații și valorile în care ei înșiși cred. Cererea de aderarea la Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” o găsiți pe site la rubrica Membri și condiții de aderare sau la următorul link:http://voxjust.md/despre-noi/membri/conditii-de-aderare

2020-11-25