DECIZIE ISTORICĂ –CONSILIUL PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII A CONSTATAT CĂ O JUDECĂTOARE A FOST DISCRIMINATĂ DE CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

La 06 noiembrie 2020, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE) a constatat că judecătoarea, Marina Curtiș (Rusu) a fost discriminată de Consiliul Superior al Magistraturii pe criteriu de gen și maternitate în realizarea dreptului la muncă.

CPEDAE, urmare a adresării judecătoarei și a vizionării înregistrării ședinței Plenului CSM din 06 august 2019, a observat tratamentul diferit pe care l-a aplicat CSM în momentul audierii judecătorilor participanți la concursul pentru transfer într-o altă instanță de același nivel. Astfel, CPEDAE notează că doar în privința judecătoarei Marina Curtiș (Rusu), de către CSM au fost acordate întrebări ce țin de perioada de aflare în concediul de îngrijire a copilului și perioada cât a lucrat efectiv, pe când altor judecători, nu le-au fost adresate asemenea întrebări, inclusiv judecători bărbați, care au participat la același concurs și s-au aflat în situații similare. CPEDAE a conchis că scopul adresării unor astfel de întrebări este de a arăta că judecătoarea, deși se afla în funcția de judecător, o mare parte din timp s-a aflat în concediu de îngrijire a copilului și nu și-a exercitat efectiv atribuțiile. Întrebările adresate de membrii CSM la ședința din 06 august 2019 în adresa judecătoarei, puteau fi clarificate prin examinarea materialelor din dosarul personal, fără a fi necesară vociferarea acestora în cadrul audierii. CPEDAE a observat, de asemenea, că anterior, la examinarea candidaturii acestei judecătoare, membrii CSM au adresat întrebări referitoare la timpul în care s-a aflat în concediu pentru îngrijirea copilului, inclusiv întrebări care vizează obligațiunile familiale. Astfel, CPEDAE constată că CSM păstrează tendința deja creată în cadrul autorității publice la examinarea cererilor de transfer depuse de judecătoare și urmărește să stabilească nu atât aptitudinile profesionale ale candidatului, cât urmărește  să examineze situația familială a acesteia, iar pe acest motiv să-și întemeieze decizia de refuz.

Astfel, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării a considerat că CSM, la adoptarea hotărârii prin care a respins candidatura judecătoarei, s-a bazat pe circumstanțe care nu au relevanță cu cerințele profesionale stabilite pentru funcția de judecător, fapt ce constituie acțiune discriminatorie la angajare (inclusiv transfer) pe criteriu de gen și maternitate în realizarea dreptului la muncă, așa cum este stipulat în art.7 din Legea cu privire la asigurarea egalității.

CPEDAE a mai subliniat că obligațiile familiale și alte particularități nelegate nemijlocit de activitatea de muncă nu constituie circumstanțe obiective în vederea justificării unui refuz de exercitare a raporturilor de muncă. Mai mult ca atât, CSM ar trebui să întreprindă măsuri pozitive care să faciliteze exercitarea dreptului de muncă față de persoanele care, în legătură cu obligațiunile familiale, întâmpină dificultăți în exercitarea atribuțiilor de serviciu și a recomandat CSM, la examinarea cererilor de angajare a candidaților la funcția de judecător și a judecătorilor cu privire la transfer într-o altă instanță de judecată și la audierea acestora, să adreseze doar întrebări de concretizare care sunt direct legate de natura specifică a activității ori a condițiilor în care este realizată activitatea de muncă și numai dacă există anumite cerințe profesionale esențiale și determinante, cu condiția ca scopul să fie legitim și cerințele proporționale.

La 04 decembrie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a contestat în contencios administrativ, nefiind de acord cu această decizie.

Decizia Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării o găsiți mai jos în format PDF.

2020-12-24