SEMNAL DE ALARMĂ GRAV - Judecătorul Nicolae Pasecinic a fost expulzat din sistemul judecătoresc pentru lipsă de loialitate față de membrii CSM.

În legătură cu Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 19 ianuarie 2021, prin care s-a respins cererea judecătorului Nicolae Pasecinic, referitor la numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” trage un semnal de alarmă cu privire la necesitatea unor evoluții legislative și jurisprudențiale de natură a confirma neîndoielnic, în Republica Moldova, independența puterii judecătorești.

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” de la momentul înființării sale și până în prezent a vociferat pericolul ascuns și iminent care atentează la independența judecătorilor și care se regăsește în Constituția Republicii Moldova, la art.116 alin.(2) ce prevede: ” Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii. Judecătorii care au susţinut concursul sînt numiţi în funcţie pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiţi în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă, stabilit în condiţiile legii.” 

Termenul de probă de 5 ani afectează grav independența acelui judecător, căruia din prima zi i se încredințează examinarea oricărui tip de dosare -  deci el decide efectiv soarta unui om sau a unei colectivități de oameni, însă peste 5 ani el poate să nu fie reconfirmat în funcția de judecător. Nu sunt clare motivele pentru care cineva este reconfirmat mai departe, iar cineva nu, dar aparent este un teren favorabil pentru ”răzbunări”, ”reglări de conturi”, ”dezobediențe”, etc. Prin urmare, acesta este un teren de potențial abuz din partea factorilor de decizie, în speță CSM. Oricum, hotărârile acelui judecător, care nu a fost reconfirmat în funcție după 5 ani, rămân valabile pentru cei pe care i-a judecat timp de 5 ani.

Anterior, și comunitatea internațională și-a manifestat susținerea față de principiile care stau la baza demersurilor Asociației Judecătorilor ”Vocea Justiției”, cum ar fi Asociațiile de judecători: ”Forumul Judecătorilor” din România, ”Inițiativa pentru Justiție” din România  și ”Judges for Judges” din Olanda, în situația unui judecător, Mihai Murguleț, al cărui mandat inițial de 5 ani nu a mai fost prelungit. În comunicatele plasate pe paginile lor oficiale, se menționează că, în fapt, se constată existența unei probleme sistemice, de natură a pune în discuție însăși independența justiției.

Deși se discută de ani de zile despre excluderea acestui termen din Constituție, până în prezent nu s-au înregistrat progrese remarcabile la acest capitol. Acest ”termen de probă” preluat din URSS, contravine tuturor standardelor internaționale contemporane cu privire la sistemul de justiție, care trebuie să se fundamenteze pe 3 piloni esențiali: independență, imparțialitate și inamovibilitate.

Eliminarea perioadelor de probă pentru judecători reprezintă o garanție împotriva încercărilor de a influența comportamentul acestora și o certă îmbunătățire a independenței justiției. Potrivit art. 10 și următoarele din Avizul nr. 1 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) referitor la standardele privind independența puterii judecătorești și inamovibilitatea judecătorilor, independența judecătorilor este o condiție obligatorie pentru existența statului de drept și garanția fundamentală a unui proces echitabil. Judecătorii au sarcina hotărârii finale asupra vieții, libertăților, drepturilor, obligațiilor și proprietății cetățenilor. Independența acestora nu este o prerogativă sau un privilegiu în propriul lor interes, ci în interesul statului de drept și al celor care caută și doresc înfăptuirea justiției.

La fel este și situația judecătorului Nicolae Pasecinic care a fost expulzat din sistem, aparent, în urma unei reglări de conturi. Publicăm în continuare Declarația judecătorului Nicolae Pasecinic, referitor la lucrurile grave care se întâmplă în sistemul judecătoresc și care pun în pericol Statul de Drept, independența judecătorilor și prin urmare securitatea fiecărui cetățean care locuiește într-un astfel de stat.

DECLARAȚIA JUDECĂTORULUI NICOLAE PASECINIC

 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1541-VII din 24 aprilie 2015, subsemnatul, Nicolae Pasecinic, am fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani. În decembrie 2018, am fost desemnat ca judecător specializat în materie de insolvabilitate şi lichidare la Judecătoria Chişinău (sediul Central) din 01 ianuarie 2019.  Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor a evaluat activitatea mea în calitate de judecător, atribuindu-mi calificativul „foarte bine”.

După 5 ani de activitate, la 19 ianuarie 2021, Consiliul Superior al Magistraturii a respins cererea mea privind numirea în funcție de judecător până la atingerea plafonului de vârstă și a propus eliberarea mea din funcție, situație similară cu a multor alți colegi de-ai mei, tineri judecători, care, după 5 ani de activitate sunt expulzați din sistem, similar cu situația judecătorului Murguleț.

În continuare menționez, că în ședința CSM din 19 ianuarie 2021, membrul CSM, Nina Cernat mi-a acordat întrebări reieșind dintr-o plângere anonimă, referitor la afirmațiile că sunt corupt și analfabet, prin ce consider că în mod intenționat a urmărit scopul de a-mi denigra în mod public imaginea mea ca judecător în urma unor acțiuni bine regizate din timp cu membri CSM, Dorel Musteață și Mariana Timotin (Grama), care au un scop bine determinat, acela de a mă împiedica de a fi numit în calitate de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, ce se confirmă din înregistrarea audio și video a ședinței CSM din 19 ianuarie 2021, când membrii CSM, Dorel Musteață, Mariana Timotin (Grama) și Nina Cernat au votat împotriva candidaturii mele.

Mai mult decât atât, membrul CSM, Nina Cernat în cadrul ședinței CSM din 17 noiembrie 2021, a invocat că a discutat cu unii administratori autorizați care s-au expus negativ asupra activității mele ca judecător, iar în acest context bănuiesc că acești administratori autorizați cu care a discutat membrul CSM, Nina Cernat sunt Sergiu Bevziuc care  este cumnatul membrului CSM, Dorel Musteață și Veaceslav Timotin, care este soțul membrului CSM, Mariana Timotin (Grama), care sunt administratori ai insolvabilității pe unele cauze de insolvabilitate aflate în procedura mea și care deseori au fost avertizați și atenționați pentru neexercitarea atribuțiilor de serviciu în conformitate cu Legea insolvabilității și care deseori își manifestau dezacordul cu actele judecătorești emise de către mine.

Neidentificarea în mod public de către membrul CSM, Nina Cernat a administratorilor autorizați cu care a discutat, încă o dată îmi trezesc dubii, referitor la acțiunile concertate ale  membrului CSM, Nina Cernat cu administratorii autorizați Sergiu Bevziuc și Veaceslav Timotin îndreptate pentru a împiedica numirea mea în calitate de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

În acest context, vreau să comunic că în urma examinării unei cauze de insolvabilitate în care lichidator al insolvabilității este Sergiu Bevziuc, care este cumnatul membrului CSM, Dorel Musteață, din lipsă de timp al grefierului și asistentului judiciar în legătură cu volumul mare de lucru, l-am telefonat personal pe administratorul insolvabilității Sergiu Bevziuc pentru prezentarea de a ridica încheierea motivată emisă pe marginea cererii ultimului cu privire la încasarea remunerației.

La ce, administratorul insolvabilității Sergiu Bevziuc mi-a comunicat că a depus și o cerere de eliberare și a hotărârii integrale privind aprobarea raportului final, bilanțului de lichidare și radiere a întreprinderii. Iar, eu i-am comunicat că, de la primirea cererii am la dispoziție conform legislației 30 zile  termen pentru redactarea hotărârii integrale, lichidatorul Sergiu Bevziuc s-a arătat indignat și mi-a declarat că va verifica această informație.

Ulterior, în decurs de aproximativ 20 minute după această discuție, Vicepreședintele Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Vitalie Stratan, mi-a comunicat că a fost telefonat de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteață care i-a reproșat folosind cuvinte necenzurate în adresa mea, precum că: ”ce-mi permit eu și de ce nu-i eliberez lichidatorului Sergiu Bevziuc hotărârea motivată imediat?!”.

La fel, relatez că în cadrul examinării unei cauze de insolvabilitate, unde administratorul insolvabilității este Veaceslav Timotin, soțul membrei CSM- Mariana Timotin, în ședința de validare a creanțelor de ordinelor  sutelor de milioane de lei, asupra cărora mi-au apărut mai multe întrebări referitor la certitudinea acestor creanțe, am solicitat prezentarea probelor suplimentare care au stat la baza formării acestor datorii, care s-au invocat că sunt, dar nu au fost anexate nici de creditor la cererea de validare a creanțelor și nici de administratorul insolvabilității Veaceslav Timotin la cerere de admitere a  creanțelor. Acest fapt l-a indignat pe administratorul insolvabilității Veaceslav Timotin, soțul membrei CSM- Mariana Timotin, care ulterior după încheierea ședinței de judecată mi-a comunicat că îmi va părea rău de acțiunile mele.

La fel, în cadrul unei alte cauze de insolvabilitate, administratorul insolvabilității Veaceslav Timotin a depus raportul final și bilanțul de lichidare a întreprinderii, solicitând aprobarea raportului final în lipsa acestuia, chiar dacă întreprinderea dispune de active, care urmează a fi valorificate în scopul stingerii creanțelor creditorilor, ceea ce este inadmisibil și atrage după sine răspundere, inclusiv și răspundere penală.

Totodată, comunic că în ședința CSM din 17 noiembrie 2020, s-a pus în discuție petiția parvenită de la cet. G. M., care a invocat în petiția sa că Inspecția Judiciară în Nota Informativă nu a făcut trimitere la plângerea unei petiționare. Apare întrebarea de unde acest cet. G. M., a făcut rost de această Notă Informativă care nu se publică pe site-ul CSM. Mai mult ca atât, cet. G. M. nu a fost și nu este parte a vreunei cauze care a fost sau se află în procedura mea, iar această Notă Informativă a Inspecției Judiciare se află la dosarul meu personal la care au acces doar membrii CSM.

Astfel, bănuiesc că unul din membrii CSM, Dorel Musteață, Nina Cernat sau Mariana Timotin (Grama) i-a prezentat-o acestui cet. G. M. pentru a scrie această petiție. Dar și mai grav, bănuiesc că așa persoană ar putea să nu existe sau să nu cunoască despre această petiție expediată în adresa CSM în privința mea.

Consider că, toate aceste acțiuni de denigrare a imaginii mele ca judecător bine regizate ale membrului CSM, Nina Cernat bazate pe o plângere anonimă și care tot a căutat careva carențe în activitatea mea și nu le-a găsit, sunt niște acțiuni de persecutare a mea în calitate de judecător, dintr-un singur motiv și anume din interes personal. Bănuiesc că, toate aceste acțiuni de denigrare a imaginii mele ca judecător bine executate de către membrul CSM, Nina Cernat și organizate din umbră de către membri CSM Dorel Musteață și Mariana Timotin (Grama), sunt niște acțiuni de persecutare a mea în calitate de judecător, pentru faptul că nu am fost loial cu administratorul autorizat Sergiu Bevziuc, care este cumnatul membrului CSM, Dorel Musteață și cu administratorul autorizat Veaceslav Timotin, care este soțul membrului CSM, Mariana Timotin (Grama).

Este regretabil faptul că, în lipsa unor impedimente legale cum ar fi: incompatibilitate, reputație ireproșabilă sau nerespectarea procedurilor de evaluare a mea, dar din cauza unor interese personale ale membrilor CSM, Dorel Musteață, Nina Cernat și Mariana Timotin (Grama), nu am fost promovat în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.

În baza celor prescrise mai sus, consider că este regretabil faptul, că membrii CSM, Dorel Musteață și Nina Cernat, care au fost aleși de către Adunarea Generală a Judecătorilor, inclusiv și membrul Mariana Timotin (Grama), profesor titular, acționează în mod deschis și fără teamă împotriva mea ca judecător, și în loc să asigure independența mea ca judecător, asigură protecția intereselor de clan, prin ce consider că se afectează grav încrederea societății în justiție și se atentează la existența Statului de Drept ca atare.

 

Fac această Declarație publică, asumându-mi responsabilitatea pentru fiecare cuvânt, fiind în acord cu jurământul depus la investirea în funcție de Judecător.

 

Judecătorul Judecătoriei Chișinău,

Nicolae PASECINIC /semnătura/

Declarația este anexată mai jos și în format PDF.

2021-01-21