ACORD DE COOPERARE între Laboratorul științific „Drept public comparat și E-guvernare” al USM, Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” și Asociația Procurorilor pentru Ordine și Dreptate

Astăzi, la 28 ianuarie 2021, între Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” , Laboratorul de cercetare științifică „Drept public comparat și E-guvernare” din cadrul Institutului de Cercetare şi Inovare al USM și Asociația Procurorilor pentru Ordine și Dreptate, a fost încheiat un acord de cooperare orientat spre realizarea cercetărilor științifice, efectuarea schimbului de experiențe pozitive și de informații utile, precum și diseminarea și implementarea rezultatelor obținute, în vederea reformării sistemelor judecătoresc și procuraturii.

LCȘ „Drept public comparat și E-guvernare”, Institutul de Cercetare şi Inovare a Universității de Stat din Moldova, Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” și Asociația Procurorilor pentru Ordine și Dreptate, se angajează să desfășoare împreună activități coordonate, de interes reciproc, orientându-și eforturile spre trei direcții prioritare de activitate:

a)      cooperare între mediul academic și practicieni din sistemul judecătoresc și sistemul procuraturii: construcția și menținerea unei relații solide de cooperare și schimb de experiențe, instituite în scopul dezvoltării conexiunii dintre mediul academic și practicieni în sprijinirea procesului de reglementare și realizare a suportului normativ-juridic orientat spre fortificarea calității și eficienței justiției în Republica Moldova;

b)      crearea de competențe și experiențe: inițierea și extinderea unor cursuri de dezvoltare profesională specifice domeniului pentru practicieni din sistemul judecătoresc și sistemul procuraturii , racordate la cerințele timpului în vederea consolidării sistemului justiției naționale;

c)      implicare în activități științifice: colaborare în scop de cercetare, promovare, expertizare și dezvoltarea mecanismelor de implementare a reformelor în justiție, cu scopul abordării și reflectării problemelor sistemice în rapoartele și studiile elaborate de către reprezentanți ai mediului științific, cu perfectarea după caz a avizelor consultative.

Activitatea de cooperare va implica atât colaborarea cu reprezentanții mediului academic, cât și cu reprezentanții studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

2021-01-28