INTEGRITATEA JUDICIARĂ – PROBLEMA CHEIE ÎN REFORMAREA JUSTIȚIEI

La 4 februarie 2021, Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” în colaborare cu Fundația germană Friedrich-Ebert-Stiftung, a prezentat public nota analitică elaborată de judecătoarea Victoria Sanduța, Președinta Asociației ”Vocea Justiției” cu privire la integritatea judiciară-problema cheie în reformarea justiției Republicii Moldova.

Legislația în vigoare prevede că toți judecătorii sunt evaluați o dată la trei ani, iar în 2013 s-a aprobat și un regulament de natură să ofere instrumentarul necesar pentru identificarea magistraților care nu-și fac onest meseria. Doar că la aproape opt ani distanță, evaluarea s-a dovedit a fi mai mult „de ochii lumii”, se arată în analiza „Integritatea judiciară – problema cheie în reformarea justiției”. Potrivit regulamentului, criteriile de care se ține la evaluarea judecătorilor sunt eficiența activității, calitatea activității acestuia și integritatea magistratului.

Integritatea este calitatea indispensabilă unui judecător. Aceasta nu se evaluează doar prin corespunderea averii declarate cu veniturile legale disponibile, respectarea regimului fiscal pentru veniturile obținute, corespunderea nivelului de viață cu veniturile legale, corespunderea veniturilor și averii declarate cu veniturile și bunurile din proprietate și folosință, dar și prin prisma imaginii publice și informațiilor din presă cu privire la judecători. În urma analizei situației din sistemul judecătoresc cu privire la evaluarea integrității, constatăm că acest criteriu este cel mai puțin apreciat și prin urmare neglijat de către Colegiul de Evaluare a performanțelor judecătorilor. Acesta din urmă, la evaluarea judecătorilor, nu analizează informațiile controversate apărute în presă despre un judecător sau altul. De asemenea, nu există indicatori de
evaluare a corespunderii averii declarate cu bunurile și veniturile legal disponibile (deținute în proprietate sau folosință). În acest sens, recomandarea este de a implica Autoritatea Națională de Integritate în procesul de evaluare a judecătorilor prin obligația de a prezenta un aviz privind corespunderea nivelului de trai și a averii judecătorului cu veniturile legale declarate pentru perioada de referință. Colegiul care se ocupă de evaluarea integrității judecătorilor este subordonat Consiliului Superior al Magistraturii, organul care se ocupă de administrarea sistemului judecătoresc. Pentru ca procesul de evaluare să fie unul eficient, este necesar ca organul de autoadministrare să fie absolut independent de celelalte două puteri în stat, care să fie constituit preponderent din judecători aleși la Adunarea Generală a Judecătorilor și reprezentanți ai societății civile, care împreună să asigure transparența activității CSM-ului și să decidă asupra carierei judecătorilor. Independența obiectivă și subiectivă a sistemului judiciar este strâns legată de încrederea publică, care poate fi obținută prin modul în care funcționează sistemul judiciar împreună cu toți ceilalți participanți la proces, iar pentru aceasta sistemul judiciar trebuie să dezvolte relații bune, sistematice și deschise cu presa și publicul.

Nota integral o găsiți aici atașată în PDF.

2021-02-18