ACORD DE COLABORARE CU FEDERAȚIA NAȚIONALĂ DE CICLISM

Cu ocazia aniversării celor 2 ani de activitate, Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției”, care încă de la fondare, și-a propus să contribuie la promovarea educației și culturii juridice în societate, a valorilor Statului de Drept, a găsit și de această dată un mod inedit de a celebra aniversarea sa. Astfel, la 18 august 2021, președinții Asociațiilor: ”Vocea Justiției” și ”Federația de Ciclism din Republica Moldova”, Victoria Sanduța și Igor Șorin, au semnat un acord de colaborare, având la bază voința comună de a consolida parteneriatul în domeniul promovării culturii democrației, egalității de șanse și nediscriminării, atât în domeniul justiției, cât și în domeniul sportului, a unificării şi coordonării eforturilor în promovarea ciclismului, sporirea nivelului de educație juridică în rândul sportivilor, reducerii riscurilor de victimizare, precum și promovarea unui mod sănătos de viață. Obiectul prezentului Acord constituie organizarea şi implementarea acțiunilor coordonate, în limitele atribuțiilor şi competențelor celor două asociații, în vederea desfășurării activităților de informare şi sensibilizare atât a juriștilor, cât și a bicicliștilor cu privire la egalitatea de șanse și nediscriminare, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, principiile democratice de consolidare a sportului național, precum și promovarea unui mod sănătos de viață în rândul juriștilor, prin realizarea comună a unor activităţi în conformitate cu scopul propus.

2021-08-19