ÎNTREBĂRI ÎNTREBĂTOARE

1.      Dacă vreau să ader la Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” trebuie să ies din alte asociații în care sunt membru?

Răspuns: Nu, conform Legii cu privire la organizații necomerciale, puteți fi membru în același timp în mai multe asociații obștești naționale, inclusiv internaționale (de ex. AIJ, IARMJ, MEDEL, etc.), cu condiția să nu dețineți funcții administrative (de conducere) în ambele (mai multe) organizații.

2.      Cine finanțează Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției”?

Răspuns: Membrii Asociației. Pe parcursul celor doi ani de existență, toate activitățile Asociației au fost finanțate exclusiv din contribuțiile membrilor fondatori. Cotizația de membru în Asociație este de 100 lei lunar. Pentru activități care exced aceste sume, membrii fondatori au făcut donații personale(conferințe de presă, evenimente publice, etc.), au încheiat acorduri de colaborare cu persoane fizice și juridice, care s-au solidarizat cu misiunea Asociației. Asociația nu are obligații oficiale sau neoficiale față de nici o altă persoană fizică sau juridică, decât membrii săi. Asociația este apolitică, lucrează pe bază de voluntariat prestat de membrii săi, non-profit, în limita capacităților personale (la redactarea comunicatelor, studii, etc.). Conform Statutului, Asociația dispune de personalitate juridică și poate participa la proiecte și granturi, cu condiția ca acestea să fie transparente, în conformitate cu misiunea și obiectivele Asociației.

3.      Dacă ader la Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției”, sunt obligat să particip la toate activitățile Asociației?

Răspuns: Nu, Asociația este obligată să vă comunice despre toate activitățile Asociației, dar membrul Asociației, decide benevol dacă dorește sau nu, să participe la activitățile desfășurate de Asociație. Membrul Asociației poate contribui la activitatea acesteia, dar nu este obligat.

4.      Care sunt avantajele aderării la Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției”?

Răspuns: Activităţile de instruire și dezvoltare a capacităților pentru membrii Asociației Vocea Justiției sunt întru consolidarea performanţei profesionale si personale a judecătorilor ca reprezentanți ai puterii judecătorești. Dezvoltarea şi menținerea cunoștințelor şi abilităților profesionale și personale ale judecătorului membru, asigurarea accesului echitabil la programele de instruire de calitate, întru realizarea obiectivelor specifice postului deținut. Programele de dezvoltare a capacităților pentru membrii Asociației, pot include diverse reuniuni cum ar fi mese rotunde, conferințe, seminare și ateliere de lucru îndreptate spre conștientizarea factorilor de stres din viața judecătorilor; identificarea nivelului de epuizare profesională(burn-out); însușirea tehnicilor de relaxare și protecție în fața stresului profesional și a persoanelor toxice; dezvoltarea competențelor de conducere influentă; determinarea priorităților în realizarea strategică a scopurilor prin creșterea și dezvoltarea personală și profesională; identificarea priorităților în realizarea activității de judecător; formarea priceperilor de cooperare și interacțiune în vederea dezvoltării sistemului judecătoresc; dezvoltarea calităților individuale de leadership; determinarea stilului de comunicare; dezvoltare personală, crearea unui dialog eficient între judecătorii din sistem, dar și dezvoltarea unui dialog interprofesional (avocați, procurori, alte domenii) în vederea stabilirii unor parteneriate benefice pentru buna dezvoltare a societății și edificarea Statului de Drept.

Luând în considerare că un stat nu poate funcționa dacă nu este recunoscut pe arena internațională, relațiile internaționale sunt vitale pentru supraviețuirea acestuia. Colaborarea dintre organizații de judecători la nivel internațional, reușește să promoveze schimbări de mentalitate, de atitudine, de realități. De cele mai multe ori, în cadrul respectivelor colaborări se stabilesc legături de parteneriat puternice, iar interacțiunea dintre organizații în cadrul diferitor întruniri oficiale sau mese rotunde, ar facilita acel schimb de experiențe practice și ar avea un efect destul de bun pe tot parcursul reformării sistemului judiciar.

5.      Unde găsesc Statutul Asociației?

Răspuns: Statutul este publicat pe pagina web oficială a Asociației: www.voxjust.md, la rubrica ”DESPRE NOI” sau la link-ul direct: http://voxjust.md/despre-noi/statutul-asociatiei*.

*Statutul a fost modificat în partea contribuției lunare a membrilor, din 1 leu în 100 lei și au fost lărgite condițiile de aderare, Asociația putând accepta în calitate de membri atât judecători în funcție, cât și foști judecători. Site-ul urmează să fie actualizat.

6.      Cum pot adera la Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției”?

Răspuns: Puteți trimite o cerere pe adresa de email a Asociației – contact@voxjust.md, care să conțină numele, prenumele, instanța în care activați(ați activat), datele de contact, o poză și CV(opțional) și motivația de a adera la Asociație, cererea să fie semnată digital sau semnată olograf și scanată. Condițiile de aderare și Model de cerere de aderare, puteți găsi la rubrica ”DESPRE NOI” >>> “MEMBRI” >>> “Condiții de aderare” pe pagina web oficială: www.voxjust.md, sau la link-ul direct: http://voxjust.md/despre-noi/membri/conditii-de-aderare

2021-10-01