Comentariu Practic asupra Codului de etică și conduită al judecătorului

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” și Reprezentanța ABA ROLI Moldova, au colaborat în cadrul programului de granturi mici pentru asociațiile de tineri juriști și femei juriste, parte a Programului pentru Susținerea Reformei Justiției Penale și Combaterea Corupției, implementat de ABA ROLI cu susținerea financiară a Biroului pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA, pentru a crea un Comentariu Practic asupra Codului de etică și conduită judiciară și a-l disemina tuturor judecătorilor din Republica Moldova, dar și a-l pune la dispoziția publicului larg.

Rolul eticii este acela de a veni în ajutorul instituțiilor și persoanelor să decidă ce este mai bine să facă, pe ce criterii să aleagă și care le sunt motivațiile morale în desfășurarea acțiunilor lor. Etica analizează practic vorbind, morala și izvoarele ei, făcând apel la rațiunea și bunul simț al omului, ea încearcă să canalizeze toate eforturile umane spre Idealul Moral.

Unii specialiști consideră că etica nu are, ca știință, un caracter utilitar deoarece impune niște norme facultative vizând conduita oamenilor în societate. Realitatea însă contrazice aceste păreri, întrucât etica are pe lângă funcția sa de informare asupra unor norme de conduită morală și funcția de relevare a realității reflectate de activitatea umană în general. Cu referire la etica judiciară, prin valorile pe care le promovează, această știință își aduce o importantă contribuție la promovarea judecăților de valoare referitoare la conduita judecătorilor și ne ajută să dobândim deprinderi utile în a deosebi o conduită adecvată funcției judiciare de una nepotrivită funcției de judecător.

Cunoașterea principiilor de etică judiciară ne ajută să apreciem reputația ireproșabilă sau reprobabilă a unui judecător, condiție sine-qua-non exercitării funcției judiciare.

Principiile de etică și conduită profesională pentru judecători sunt: independența, imparțialitatea, integritatea, profesionalismul, corectitudinea, colegialitatea, confidențialitatea și transparența, ce vor servi de asemenea, ca o sursă de informare pentru judecători și justițiabili.

Principiile de etică judiciară sunt ideile conducătoare ale conținutului oricărei acțiuni și activități desfășurate de un judecător. Ele au un rol constructiv, cât și unul valorizator pentru sistemul de justiție, în sensul că ele cuprind cerințele obiective ale societății de la conduita unui judecător.

Rolul constructiv al principiilor de etică judiciară este subliniat în relația specifică momentului înfăptuirii justiției; acest moment este marcat atât de influența tradiției, cât și a inovației. Tradiția, în planul tehnicii juridice, propune vechile sale modele, iar novația tinde să impună alte modele, adecvate necesităților momentului în care se realizează justiția. În acest sens, principiile generale ale unui sistem, constituie ansamblul propozițiilor directoare cărora le sunt subordonate atât structura, cât și dezvoltarea sistemului.

 Orice principiu este un început în plan ideal; el poate fi, de asemenea, o sursă, o cauză de acțiune. Principiile eticii judiciare îmbrățișează un mare număr de cazuri concrete, ele rezumă fie aprecierile individuale ale justițiabililor, fie percepția societății în general, despre cum trebuie să se comporte un judecător în incinta instanței de judecată și în afara ei, în timpul orelor de serviciu și în afara lor, în activitatea profesională, dar și în viața sa privată.

În acest Comentariu asupra Codului de etică și conduită judiciară, ne-am propus să creăm o abordare practică a acestor principii, prin prisma standardelor internaționale și să ilustrăm prin exemple concrete, aplicarea lor în practică, la soluționarea dilemelor etice cu care se confruntă judecătorii, zilnic, în activitatea profesională, dar și în viața privată și cum corelează etica și conduita judecătorului cu încrederea societății în justiție.

Acest comentariu destinat pentru toți judecătorii, reprezentanții celorlalte două puteri în stat, alți profesioniști ai dreptului, precum și publicului larg, a apărut în cadrul programului de granturi mici pentru asociațiile de tineri juriști și femei juriste, parte a Programului pentru Susținerea Reformei Justiției Penale și Combaterea Corupției, implementat de ABA ROLI cu susținerea financiară a Biroului pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA. Opiniile, constatările și concluziile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat opinia Departamentului de Stat al SUA sau a ABA ROLI.

Comentariul în format PDF îl puteți descărca mai jos.

Prezentarea publică a Comentariului o puteți viziona în format video, apăsând pe acest link: Partea 1: http://voxjust.md/gallery/video#lg=1&slide=7 ; Partea 2: http://voxjust.md/gallery/video#lg=1&slide=8 .

2022-07-15