Consultările publice pe marginea ”Conceptului privind reforma de evaluare extraordinară (vetting) a judecătorilor și procurorilor”

La 17 februarie 2023, președintele Asociației Judecătorilor ”Vocea Justiției”, judecătoarea Victoria Sanduța, a participat la consultările publice pe marginea ”Conceptului privind reforma de evaluare extraordinară (vetting) a judecătorilor și procurorilor” (https://justice.gov.md/sites/default/files/document/draft_concept_final_vetting_0.pdf), care au avut loc în incinta Ministerului Justiției.

Victoria Sanduța a reiterat poziția Asociației Judecătorilor ”Vocea Justiției” și a susținut necesitatea unei reforme autentice a sistemului judecătoresc, care să includă și o evaluare corectă a judecătorilor, și nu  numai. Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” a propus ajustarea conceptului privind reforma de evaluare a judecătorilor și procurorilor, și anume:

1.      Conceptul de evaluare a judecătorilor trebuie să fie în concordanță cu Constituția Republicii Moldova, în caz contrar toate rezultatele evaluării ar putea fi anulate, iar reforma declarată eșuată. Prin urmare, un concept de evaluare externă a judecătorilor ar contraveni art. 2 din Constituția Republicii Moldova, care prevede că Suveranitatea naţională  (puterea de stat) aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie. Conform art. 1 din legea cu privire la statutul judecătorului, Puterea judecătorească se exercită numai prin instanţa judecătorească în persoana judecătorului, unicul purtător al acestei puteri. Așadar, evaluarea externă a judecătorilor, care sunt reprezentanți ai puterii de stat de către reprezentanți ai altor State poate constitui o încălcare gravă a Constituției, fiind de natură să pună la îndoială însăși suveranitatea și independența Republicii Moldova. De aceea, Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” propune reformarea procesului de evaluare internă a judecătorilor și elaborarea unui mecanism eficient de evaluare internă, care să corespundă standardelor constituționale.

 

2.      Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” consideră că nu este oportun a considera că evaluarea extraordinară, o singură dată a judecătorilor va fi capabilă să asigure incoruptibilitatea sistemului judiciar pe vecie. Prin urmare, considerăm că este oportun a renunța la ideea unei evaluări extraordinare ”cathartică” și a trece la elaborarea unui mecanism eficient de evaluare ordinară permanentă a judecătorilor, o dată la 3 ani, astfel încât sistemul să se poată auto-curăța în permanență, identificând permanent persoanele care nu corespund cerințelor funcției de judecător și propunând CSM-ului eliberarea lor din funcție. Ne referim aici la o evaluare amplă și corectă din partea Colegiului de evaluare a judecătorilor, care necesită a fi reformat și capacitat să lucreze eficient. Până acum acest lucru  nu a fost atât de eficient din mai multe motive: 1. Fiindcă acest mecanism de evaluare a fost introdus relativ recent, în a doua jumătate a anului 2012, odată cu adoptarea Legii nr.154 din 05.07.2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor. Prin urmare, acest mecanism urmează a fi ajustat la necesitățile sistemului, care au fost depistate în acești 10 ani de funcționare. 2. Până acum, membrii Colegiului de evaluare a judecătorilor nu erau detașați în colegiul de evaluare cu timp deplin, ci exercitau activitatea de evaluare a judecătorilor pe lângă activitatea lor de bază în calitate de judecători. Mai apoi, membrii colegiului de evaluare nu aveau acces la toate bazele de date și nu colaborau cu băncile, cu Serviciul Fiscal, Poliția de frontieră, ANI, CNA, etc. așa cum vedem acum că are acces Comisia Pre-Vetting. Deci nu e nevoie de o nouă Comisie, care ar putea fi neconstituțională, ci e nevoie ca să oferim aceleași capacități Colegiului de Evaluare pe lângă CSM. Și nu în ultimul rând, Colegiul de Evaluare niciodată nu a avut un secretariat separat, care să ajute Colegiul în activitatea sa, așa cum se întâmplă în cazul Comisiei Pre-Vetting, iar membrii colegiului de evaluare nu au fost motivați niciodată printr-o remunerare atât de mare, precum se bucură Comisia Pre-Vetting.

3.      În al treilea rând, sau poate în primul rând, trebuie să ținem cont de experiența Comisiei Pre-Vetting care deja a emis toate hotărârile în privința judecătorilor evaluați și multe dintre ele au trezit mari semne de întrebare cu privire la corectitudinea aprecierilor Comisiei, dar și la integritatea membrilor Comisiei. Este necesar ca cei care evaluează integritatea judecătorilor naționali, ei înșiși, să corespundă celui mai înalt standard de integritate etică și financiară. Prin urmare, având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la anumite circumstanțe alarmante legate de personalitatea membrilor Comisiei Pre-Vetting, întreg exercițiul de evaluare a judecătorilor este pus la îndoială, or societatea nu a văzut declarațiile de avere a membrilor Comisiei, atât celor naționali, cât și celor din afara țării, pentru a putea elucida orice suspiciune cu privire la integritatea financiară și etică a membrilor înșiși. Este nevoie ca societatea să nu aibă nici un dubiu cu privire la averea dobândită de membrii comisiei, cu privire la proveniența bunurilor, nefiind suficient a indica că aceștia au fost selectați de partenerii de dezvoltare/de Parlament. Or, încrederea societății în Parlament, conform Barometrului Opiniei Publice din 2022, este din păcate la fel de joasă. Prin urmare, în cazul selectării politice a membrilor comisiei de evaluare, am putea asista la un exercițiu eșuat din start. Scopul acestei reforme este nu de a înlocui oamenii și a menționa că s-a înlăturat orice risc viitor prin această înlocuire. Scopul reformei este de a recâștiga încrederea societății în sistemul de justiție. Un sistem de justiție integru, este un sistem format din profesioniști, independenți de politic, imparțiali și incoruptibili. De aceea, Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” propune elaborarea unor criterii foarte exacte și serioase cu privire la selectarea membrilor în Colegiul de Evaluare a Judecătorilor, care să aibă o reputație ireproșabilă în societate și să corespundă, în primul rând ei înșiși, celor mai înalte standarde de integritate etică și financiară. Este imperativ a indica în lege că, în primul rând, informația financiară cu privire la cei care vor evalua judecătorii să fie disponibilă publicului larg, așa cum se cere de la judecătorii evaluați și să fie anexată o declarație pe proprie răspundere, a celor care vor evalua judecătorii, privind persoanele din Republica Moldova cu care aceștia ar putea fi în conflict de interese, persoane publice, politice, instituții sau persoane private, societăți comerciale, asociații obștești, să fie declarate asemenea legături, dacă ele există, pentru a înlătura pe viitor orice dubiu rezonabil cu privire la imparțialitatea evaluatorilor.

În altă ordine de idei, Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” își exprimă speranța că Ministerul Justiției și celelalte puteri în stat vor fi capabile să ajusteze reforma la necesitățile și așteptările societății, conform recomandărilor Comisiei de la Veneția, ținând legătura și consultându-se veritabil, între ele, pe tot parcursul procesului, fără a mima procesul de consultare, mimarea însemnând invitarea la discuții, fără a ține cont totuși de recomandările reciproce.

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” reiterează angajamentul și misiunea asumată, aceea de a contribui la progresul social, promovând cultura democrației, supremației legii și autoritatea justiției, de a contribui la asigurarea independenței justiției și de a susține judecătorii în desfășurarea activității de înfăptuire a justiției fără imixtiuni din interior sau din exterior, de a contribui la dezvoltarea culturii juridice, moralității și integrității în societate.

2023-02-20