”Vocea Justiției” solicită CSM-lui întreprinderea unor măsuri necesare pentru buna organizare a Adunării Generale a Judecătorilor din 28 aprilie 2023

Astăzi, 12 aprilie 2023, Asociația profesională a judecătorilor ”Vocea Justiției”, fiind constituită în baza legii, în temeiul Statutului său, din membri judecători și judecători în demisie, având ca scop:

Þ    de a contribui la progresul social, promovând cultura democrației, supremația legii și autoritatea justiției,

Þ    de a solidariza judecătorii cu privire la îndatoririle funcției,

Þ    de a contribui la asigurarea independenței justiției și

Þ    de a susține judecătorii în desfășurarea activității de înfăptuire a justiției fără imixtiuni din interior sau din exterior,

 

în temeiul art.23/1 din Legea nr.514 din 06.07.1995 cu privire la organizarea judecătorească, ținând cont de situația creată actualmente în sistemul judecătoresc, de evoluția Adunării Generale a Judecătorilor din 17 martie 2023 și în vederea deblocării unor procese importante pentru buna administrare și funcționare a justiției, a expediat în adresa Consiliului Superior al Magistraturii o listă de propuneri și solicitări pentru întreprinderea unor măsuri necesare pentru Adunarea Generală a Judecătorilor din 28 aprilie 2023, după cum urmează:

1.      Asigurarea unui spațiu potrivit și suficient de încăpător pentru petrecerea acestei adunări, ținând cont de numărul judecătorilor în funcție la data petrecerii adunării, ținând cont de prezența reprezentanților mass-media și a oaspeților invitați.

2.      Asigurarea solemnității Adunării Generale a Judecătorilor prin mijloace tehnice speciale necesare pentru intonarea imnului Republicii Moldova, microfoane pentru participanții la Adunare, astfel încât cei prezenți în sală să poată participa nestingherit la discuții, să adreseze întrebări sau remarci.

3.     Invitarea unor oaspeți, cum ar fi, spre exemplu, Președintele Curții Constituționale, Ministrul Justiției, oficiali străini, ambasadori, după caz, pentru a manifesta deschiderea sistemului judecătoresc și dorința de implicare sinceră și transparentă într-un proces autentic de reformare a justiției.

4.      Includerea în buletinul de vot a tuturor candidaților care au promovat evaluarea integrității etice și financiare, dar și a candidaților care au formulat contestații împotriva Deciziei de nepromovare a Comisiei Pre-Vetting și care se află în curs de examinare, pe rolul instanțelor de judecată. Astfel va fi asigurată deblocarea procesului de alegere a candidaților la funcția de membru CSM, cu condiția că cei care vor acumula cel mai mare număr de voturi, în ordine descrescătoare, așa cum prevede legea, vor putea să intre în exercițiul funcției fie imediat, în cazul celor care au promovat evaluarea, fie ulterior, doar dacă vor promova evaluarea, după finalizarea examinării contestațiilor pendinte, în cazul candidaților care nu au promovat pre-vettingul, însă au formulat contestații care se află în curs de examinare. Până la un rezultat final al contestațiilor, funcțiile în CSM vor fi asigurate de cei care vor urma în lista celor aleși, conform voturilor acumulate, din rîndul candidaților care au promovat evaluarea. Astfel, va fi asigurată o concurență loială, alegeri libere și corecte pentru toți cei implicați în acest proces: atât judecătorii participanți la Adunarea Generală vor putea să aleagă, cât și candidaților nu le va fi îngrădit dreptul la un recurs efectiv și dreptul de a fi aleși în organul de autoadministrare judecătorească. În condițiile, în care mandatul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este un mandat de 6 ani, considerăm că este important de a asigura alegerea membrilor acestuia, astfel încât să nu planeze nici un dubiu cu privire la legitimitatea alegerii lor. Or un organ de autoadministrare al puterii de stat, trebuie să fie constituit nu doar legal, dar și legitim.

5.      Înaintarea unei propuneri de modificare legislativă, după cum urmează: prin Legea nr. 26 privind unele măsuri aferente selectării candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor din 10.03.2022, în vigoare din 16.03.2022, a fost modificat art. 3 al Legii nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15–17, art.65), cu modificările ulterioare, fiind completat cu alineatul (3/1) cu următorul cuprins: „(3/1) Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii prevăzuţi la alin.(3) sunt supuşi evaluării integrităţii de către Comisia independentă de evaluare a integrităţii candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor, constituită în baza legii. Decizia comisiei se include în dosarul candidatului. Candidatul care nu a promovat evaluarea nu poate fi inclus în buletinul de vot.” Astfel, în privința candidaților care nu fac parte din rândul judecătorilor legiuitorul expres a prevăzut neincluderea acestora în buletinul de vot. În legătură cu dificultatea examinării cererilor de contestare a deciziilor Comisiei de evaluare, aflate pe rolul Curții Supreme de Justiție (dificultate creată de circumstanțe obiective, legată de demisia majorității judecătorilor Curții), risc care persistă să se prelungească până și după Adunarea Generală a Judecătorilor stabilită pentru 28.04.2023, fapt ce va duce la imposibilitatea deblocării sistemului judecătoresc de la situația creată, se impune găsirea soluțiilor de urgență, iar una din soluții este înaintarea propunerii de modificare a art. 3 al Legii nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15–17, art.65), cu modificările ulterioare, și anume, completarea cu alineatul (4/1) cu următorul cuprins: ”Candidații la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii prevăzuţi la alin.(4) care au fost supuși evaluării integrităţii de către Comisia independentă de evaluare a integrităţii candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor, constituită în baza legii, dar au fost respinși, însă au înaintat cerere de contestare a deciziei Comisiei de evaluare, pot fi incluși în buletinul de vot la cererea acestora, dar vor începe activitatea conform numărului de voturi acumulate doar în cazul promovării ulterioare a evaluării potrivit alin. (4).

2023-04-12