SEMNAL DE ALARMĂ ÎN JUSTIȚIE!

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” trage un semnal de alarmă în legătură cu apariția în spațiul public, a unui document ce conține indicații date de fostul Președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, către judecătorii instanței supreme cu privire la soluția ce urma să fie adoptată în cauzele examinate de aceștia. 

Dacă documentul respectiv este veridic, atunci se atestă o problemă gravă, fundamentală ce afectează din temelii funcționarea întregului sistem judecătoresc și ce pune la îndoială, în genere, legalitatea și existența sistemului judecătoresc în Republica Moldova. Acest document ar confirma faptul că  hotărârile nu erau adoptate în baza Legii, dar conform indicațiilor, fapt inimaginabil într-un Stat de Drept. 

În viziunea noastră, se impune o reacție public asumată din partea Curții Supreme de Justiție sau a judecătorilor vizați. Dacă actul ce este vehiculat în spațiul public, nu este veridic, atunci să comunice acest fapt. Dacă acest document este veridic, atunci să explice de ce prima concluzie care o face publicul reieșind din acest document nu corespunde cu ceea ce este în realitate. Însă, dacă Curtea Supremă de Justiție sau judecătorii vizați nu pot explica, atunci se impune obligația depunerii cererii de demisie pentru a nu prejudicia în continuare imaginea justiției și a instanței supreme.

Totodată, trezește nedumerire lipsa totală a unei reacții din partea comunității juridice din Republica Moldova, din partea societății civile, din partea politicului, și alții, de parcă s-ar crea impresia că este o situație normală care nu ”șochează” la propriu.

Spre exemplu, nu s-a auzit nici o reacție din partea Inspecției Judiciare, nu s-a auzit ca aceasta să se autosesizeze, să verifice faptele date.

În viziunea noastră, această situație reprezintă un test de atitudine a tuturor celor nominalizați mai sus. În lumina ultimelor evenimente din justiția Republicii Moldova, tentativelor și proiectelor de reformare, Asociația ”Vocea Justiției” consideră că iată anume această situație reprezintă o situație excepțională gravă care impune întreprinderea unor măsuri excepționale în vederea nu a reformării, ci a refondării unei puteri judecătorești veritabile.

Cu respect,

Consiliul de Administrare 

al Asociației ”Vocea Justiției”

2019-11-04