REACȚIA ASOCIAȚIEI JUDECĂTORILOR ”VOCEA JUSTIȚIEI” LA DECLARAȚIILE UNOR POLITICIENI ȘI ALE UNOR JURNALIȘTI CE VIZEAZĂ DECIZIILE CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE

Asociația Judecătorilor “Vocea Justiției” își exprimă îngrijorarea față de apariția unor acuzații nefondate aduse judecătorilor Curții Supreme de Justiție din partea reprezentanților puterii legislative și executive și din partea reprezentanților presei, în legătură cu deciziile Curții Supreme de Justiție privind admiterea contestațiilor împotriva Comisiei Pre-Vetting.

Considerăm că declarațiile unor politicieni și ale unor jurnaliști, care operează cu calificative de genul ”decizii criminale”, ”ăștia care fac parte din minoritatea coruptă a justiției”, referindu-se la judecători,  sunt extreme și pot fi echivalente cu un atac la adresa echilibrului constituţional al statului democratic. Analizele şi criticile aduse de o putere a statului celorlalte puteri trebuie făcute într-un climat de respect reciproc. Comentariile critice neechilibrate ale politicienilor sunt iresponsabile şi pot cauza o problemă gravă, deoarece subminează încrederea publică în puterea judecătorească şi pune în pericol întreaga ordine de drept.

Reamintim că fiecare ramură a puterii de stat trebuie să funcționeze independent, conform principiului separației puterilor în stat, fără ingerințe din partea altor puteri ale statului, cu respectarea strictă a atribuțiilor constituționale și legale care guvernează activitatea acestora. Justiția joacă un rol crucial în asigurarea egalității, echității și protecției drepturilor și libertăților cetățenilor. Orice tentativă de a submina independența și imparțialitatea sistemului judiciar poate pune în pericol statul de drept și poate slăbi încrederea publicului în instituțiile statului.

Subliniem importanța respectării procedurilor legale și a principiilor justiției în orice caz judecat. Judecătorii trebuie să funcționeze în conformitate cu legea și să ia decizii bazate pe probe, argumente juridice și în concordanță cu prevederile constituționale și legale. Orice acuzații de ilegalitate și comportament criminal trebuie să fie susținute de dovezi clare și aduse în fața instanțelor competente, fără a submina reputația judecătorilor și integritatea întregului sistem judiciar.

Autoritățile legislative, executive, dar și reprezentanții mass-media sunt obligați să creeze și să promoveze un dialog constructiv, echidistant și să manifeste respect față de independența și integritatea sistemului judiciar. Criticile constructive și apelurile la responsabilitate sunt esențiale într-o democrație sănătoasă, însă acestea nu ar trebui să fie utilizate ca instrumente de intimidare sau presiune asupra judecătorilor pentru a influența înfăptuirea actului de justiție. Or, principiul separării puterilor în stat, este el însuşi o garanţie a independenţei judiciare. Iar independența justiției nu este un privilegiu al judecătorilor, ci este un drept fundamental și o garanție a cetățenilor cu privire la respectarea dreptului la un proces echitabil și o garanție a faptului că judecătorul poate soluționa dosarul în strictă conformitate cu legea, neținând cont de jocurile, interesele și conjuncturile politice. Puterea judecătorească trebuie să fie independentă pentru a-şi îndeplini rolul constituţional faţă de celelalte puteri ale statului, faţă de societate în general şi față de părţile oricărui litigiu.

Libertatea de exprimare este un drept fundamental, protejat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Aceasta include dreptul de a critica și de a aduce în discuție acțiunile și deciziile autorităților judiciare. Cu toate acestea, libertatea de exprimare nu este absolută și poate fi supusă unor restricții în anumite circumstanțe. Curtea Europeană a stabilit anumite limite referitoare la exercitarea libertății de opinie și critică adresată sistemului de justiție. Aceste limite au fost impuse pentru a proteja reputația, imparțialitatea și independența sistemului judiciar și pentru a preveni instigarea la ură, violență sau la alte acțiuni care ar putea periclita ordinea publică sau drepturile altor persoane.

În final, Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” își exprimă deschiderea pentru a consulta și a colabora cu instituțiile și persoanele vizate în acest comunicat, pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine limitele libertății de exprimare consacrate în multiplele cazuri aduse în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și să respecte strict tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, legile țării și valorile statului de drept. Aceasta este unica cale de integrare în Uniunea Europeană.

Facem un apel către toate instituțiile statului și mass-media să sprijine întărirea democrației și protejarea valorilor fundamentale ale unei societăți democratice, incluzând statul de drept și independența justiției. Ne angajăm să urmărim cu atenție evoluțiile ulterioare și să ne implicăm activ în promovarea respectului pentru drepturile omului și valorile statului de drept în Republica Moldova.

2023-08-03