COMUNICAT cu privire la situația judecătorului Marina CURTIȘ

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” s-a constituit cu scopul de a contribui la progresul social și evoluția individuală promovând cultura democrației, supremația Legii și autoritatea Justiției, de a contribui la asigurarea independenței justiției, dar și pentru a susține judecătorii în desfășurarea activității de înfăptuire a justiției fără imixtiuni din interior sau din exterior. Acest scop va fi realizat prin diferite acțiuni civice, juridice, educative, culturale și sociale, dar și prin adoptarea unor poziții și reacții publice transparente referitor la orice problemă ce vizează sistemul judecătoresc și fiecare judecător în parte. Independența judecătorului este indispensabilă pentru o justiție imparțială și conformă Legii. Ea este indivizibilă. Independența judecătorului nu este o prerogativă sau un privilegiu acordat în interesul personal al judecătorilor, ci în interesul Statului de drept și al oricărei persoane care solicită și așteaptă o justiție imparțială.

Independenţa judiciară este o însuşire inerentă şi o valoare esenţială caracteristică oricărei societăţi democratice dezvoltate. Însă nu e suficient ca aceasta să fie doar consfinţită prin Lege. Pentru ca ea să existe în realitate, este necesar ca orice judecător, în timpul exercitării funcţiilor sale şi prin comportamentul său zilnic, să-şi apere independenţa de orice influenţe din exterior, dar și din interiorul sistemului. Din păcate, astăzi independența justiției trebuie apărată față de imixtiunile din interiorul sistemului, și anume față de presiunile exercitate de către Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția Judiciară. Anume Inspecția Judiciară subordonată Consiliului Superior al Magistraturii a reprezentat de-a lungul timpului cel mai puternic instrument de presiune ”pe interior” și ”subordonare ierarhică” a judecătorilor. Judecătorii au fost controlați, presați și chiar amenințați, anume prin intermediul Inspecției Judiciare.

Regretabil este faptul că Inspecția Judiciară nu și-a îndeplinit misiunea pentru care a fost creată și anume aceea de a contribui la îmbunătăţirea performanţei organizatorice a instanţelor de judecată, prin formularea de propuneri adecvate, pe baza datelor rezultate din verificările efectuate, şi furnizarea unor informaţii obiective instituţiilor implicate în gestionarea sistemului judiciar; la responsabilizarea judecătorilor prin identificarea situaţiilor sau cazurilor care cad sub prevederile răspunderii disciplinare a judecătorilor, prin propunerea măsurilor adecvate, ca urmare a verificării situaţiilor în care se invocă încălcarea reputaţiei profesionale, a imparţialităţii şi independenţei judecătorilor, şi a sistemului judiciar în ansamblu; și la identificarea vulnerabilităţilor din sistemul judiciar, înlăturarea disfuncţionalităţilor şi prevenirea riscurilor în activitatea instanţelor de judecată. Dacă Inspecția Judiciară și-ar fi îndeplinit rolul și misiunea sa, astăzi nu căutam noi și noi formule de reformare a sistemului judecătoresc, de evaluare extraordinară a judecătorilor. Astăzi nu căutam metode legale de eliminare din sistem a judecătorilor lipsiți de integritate, pentru că aceste metode și instrumente au fost dintotdeauna în mâinile Inspecției Judiciare și a Consiliului Superior al Magistraturii, care însă le-a utilizat în majoritatea cazurilor împotriva judecătorilor ”incomozi” și le-au pus în slujba celor lipsiți de integritate. Aceste metode pe larg utilizate până în prezent pentru subminarea independenței judiciare și subjugarea judecătorilor, continuă să fie aplicate și astăzi. 

Aceasta este astăzi și situația judecătorului Marina Curtiș și cofondatorul Asociației ”Vocea Justiției”, care a devenit incomodă pentru actualul Consiliu Superior al Magistraturii, datorită faptului că a devenit, alături de colegii din Asociație, un model de curaj și integritate prin dezvăluirea problemelor cu care se confruntă sistemul judecătoresc, fapt ce nu convine Consiliului Superior al Magistraturii, care dorește să mențină lucrurile în starea în care au fost și sunt până acum, care nu dorește să-și recunoască propria incompetență de a administra sistemul judecătoresc, astfel încât să asigure independența fiecărui judecător, astfel încât acesta să-și îndeplinească misiunea de a înfăptui justiția onest și impartial, fără a fi amenințat chiar de însuși Consiliul Superior al Magistraturii.

Astăzi se dorește sancționarea judecătorului Marina Curtiș pentru întârzieri de termene și chestiuni care țin de proasta administrare a instanței de judecată, de lipsa de asigurare a judecătorului cu condiții normale - elementare de muncă, care țin de volumul excesiv și disproporționat repartizat de dosare și nu în ultimul rând cauzat de faptul că doamna judecător efectuează în fiecare zi naveta Chișinău- Taraclia care durează 4 ore într-o direcție și 4 ore înapoi (doamna judecător având 5 copii care o așteaptă zilnic acasă la Chișinău). Pe lângă aceasta, doamna judecător mai are dosare repartizate la judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari, unde fusese temporar transferată de la Taraclia și apoi fiind revenită la Judecătoria Cahul(sediul Taraclia), i-au fost păstrate anumite dosare pentru examinare și la Dubăsari !!!(Iarăși ține de proasta administrare a justiției pentru a crea judecătorului o stare anormală de lucru, pentru ca acesta, în haosul creat și supraaglomerarea cu dosare să comită greșeli, să aibă întârzieri în soluționarea dosarelor și ulterior să apară Inspecția Judiciară care amenință judecătorul cu sancționare/demitere(pentru încălcarea termenelor), CSM susține această poziție a Inspecției, judecătorul devine vulnerabil în fața situației create și CSM-ul împreună cu Inspecția Judiciară și cu Președintele/vicepreședintele instanței pun judecătorul în fața alegerii, ori este sancționat și/sau demis ca fiind ”incompetent” ori devine ”loial” și dependent de CSM și Președintele/vicepreședintele instanței. Iată cum funcționează mecanismul de subminare a independenței judecătorului). Or, Carta Universală a Judecătorului, adoptată de Asociația Internațională a Judecătorilor încă în 1999, consfințește acesta fapt că Administrarea sistemului de justiție și acțiunea disciplinară față de magistrați trebuie să fie organizate astfel încât să nu compromită independența reală a judecătorilor și să se bazeze pe criterii obiective și relevante. Iar încălcarea termenelor țin în primul rând de proasta administare a justiției/instanței(repartizare disproporționată a dosarelor, volum excesiv de dosare, număr insuficient de resurse (umane, tehnice, material), managementul timpului), dar niciodată Inspecția Judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii nu a inițiat verificări paralele și a președinților/vicepreședinților de instanțe. 

De fapt, ceea ce a avut loc de-a lungul timpului a fost inversarea/răsturnarea principiilor, atunci când cel care trebuie sancționat (la caz președintele instanței) s-a transformat în cel care solicită sancționarea judecătorului. Anume președintele instanței monitorizează activitatea judecătorului și atunci când vede că acesta nu reușește din cauza volumului de muncă și lipsei de condiții elementare de muncă(grefier, asistent, sute de dosare), acesta este eșecul în primul rând al președintelui instanței pentru proastă gestionare, pentru lipsa de acțiune, pentru neîntreprinderea măsurile de management eficient. Or, Președintele instanței nu se gândește ce nu funcționează la nivel de instanță și cum trebuie ameliorate lucrurile, ci dimpotrivă amenință judecătorul că dacă nu va găsi ieșire din situație, va fi sancționat! CSM-ul, la rândul său, prin intermediul Inspecției Judiciare în majoritatea cazurilor a susținut această poziție a președinților de instanță, în loc să solicite anume președinților de instanță explicații referitor la condițiile de muncă inadecvate ale judecătorului și să solicite și să întreprindă măsuri de soluționare și ameliorare a situației create, CSM-ul în majoritatea cazurilor a mers pe altă cale, fie a ”supus/compromis” judecătorul, fie a ”sancționat/demis” judecătorul.

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” se solidarizează cu doamna judecător, Marina Curtiș și o susține în lupta sa pentru independență individuală și instituțională, publicând mai jos plângerea depusă împotriva acțiunilor Inspecției judiciare.

2019-11-12