Asociația Judecătorilor ,,VOCEA JUSTIȚIEI’’(Vox Just)

Valorile Asociației ,,Vocea Justiției’’ sunt cu referire:
la societate - “Democrație și Atitudine”; la țară - “Datorie și Loialitate”; la indivizi - “Libertate și Demnitate”; la justiție - “Independență și Integritate”; la instituții publice - “Responsabilitate și Transparență”.
Consultările publice pe marginea ”Conceptului privind reforma de evaluare extraordinară (vetting) a judecătorilor și procurorilor”

Consultările publice pe marginea ”Conceptului privind reforma de evaluare extraordinară (vetting) a judecătorilor și procurorilor”

La 17 februarie 2023, președintele Asociației Judecătorilor ”Vocea Justiției”, judecătoarea Victoria Sanduța, a participat la consultările publice pe marginea ”Conceptului privind reforma de evaluare extraordinară (vetting) a judecătorilor și procurorilor” (https://justice.gov.md/sites/default/files/document/draft_concept_final_vetting_0.pdf), care au avut loc în incinta Ministerului Justiției.Victoria Sanduța a reiterat poziția Asociației Judecătorilor ”Vocea...

2023-02-20
CALL FOR SOLIDARITY FOR THE INDEPENDENCE OF JUDGES FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA

CALL FOR SOLIDARITY FOR THE INDEPENDENCE OF JUDGES FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The Association of Judges "Voice of Justice" promotes and defends, since its establishment, in 2019 until now, the independence of judges and the values ​​of the rule of law.In this context, we inform you that, on May 30, 2022 and November 8, 2022, the President of the Republic of Moldova, Maia Sandu, issued two letters of refusal regarding the reconfirmation of 24 judges, who previously worked in the judiciary for 5 years and according to the old constitutional provisions...

2022-11-18
APEL DE SOLIDARIZARE PENTRU INDEPENDENȚA JUDECĂTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

APEL DE SOLIDARIZARE PENTRU INDEPENDENȚA JUDECĂTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” promovează și apără, încă de la înființarea sa, din anul 2019 și până în prezent, independența judecătorilor și valorile statului de drept.În acest context vă informăm că, la 30 mai 2022 și la 08 noiembrie 2022, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a emis două scrisori de refuz privind reconfirmarea a 24 de judecători, care...

2022-11-18
Masa rotundă de discuții între judecători pe marginea soluționării dilemelor de etică judiciară

Masa rotundă de discuții între judecători pe marginea soluționării dilemelor de etică judiciară

Justiția ocupă un loc deosebit în afirmarea statului de drept, iar conduita, moralitatea și cultura judecătorului au o importanță majoră în procesul de înfăptuire a ei. În actualele condiții, față de judecători, ca exponenți ai puterii judecătorești, sunt înaintate un șir de cerințe morale și de conduită specifice, o parte din ele fiind incluse în acte normative, altele urmând a fi însușite și respectate ca deziderate ale eticii profesionale. Judecătorul trebuie...

2022-10-17
Comentariu Practic asupra Codului de etică și conduită al judecătorului

Comentariu Practic asupra Codului de etică și conduită al judecătorului

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” și Reprezentanța ABA ROLI Moldova, au colaborat în cadrul programului de granturi mici pentru asociațiile de tineri juriști și femei juriste, parte a Programului pentru Susținerea Reformei Justiției Penale și Combaterea Corupției, implementat de ABA ROLI cu susținerea financiară a Biroului pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA, pentru a crea un Comentariu Practic asupra...

2022-07-15
OPINIA JUDECĂTORULUI MARCEL GANDRABUR CU REFERIRE LA RESPINGEREA RECONFIRMĂRII ÎN FUNCȚIE A 13 JUDECĂTORI  PÂNĂ LA VÂRSTA DE 65 DE ANI DE CĂTRE PREȘEDINTELE ȚĂRII

OPINIA JUDECĂTORULUI MARCEL GANDRABUR CU REFERIRE LA RESPINGEREA RECONFIRMĂRII ÎN FUNCȚIE A 13 JUDECĂTORI PÂNĂ LA VÂRSTA DE 65 DE ANI DE CĂTRE PREȘEDINTELE ȚĂRII

Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” continuă să promoveze și să apere independența judecătorilor, solidarizându-se cu cei 13 judecători respinși de către Președintele țării pentru reconfirmarea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Semnalul transmis de puterea executivă a fost unul foarte periculos și revoltător în același timp. Întreaga societate a reacționat negativ la mesajul echivoc și netransparent care a venit din partea...

2022-06-09
ÎNDEMN DE SOLIDARIZARE PENTRU INDEPENDENȚA JUSTIȚIEI. VIDEO

ÎNDEMN DE SOLIDARIZARE PENTRU INDEPENDENȚA JUSTIȚIEI. VIDEO

OPINIA CONSILIULUI DE ADMINISTRARE AL ASOCIAȚIEI ”VOCEA JUSTIȚIEI”Asociația Judecătorilor ”Vocea Justiției” trage un semnal de alarmă în legătură cu refuzul Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, referitor la numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă a 13 judecători, inclusiv și judecătoarea Victoria Sanduța, Președintele Asociației  Judecătorilor ”Vocea Justiției”. Este foarte periculos semnalul care a fost transmis către...

2022-06-07
OPINIA asupra proiectului Legii privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile administrative din organele de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor

OPINIA asupra proiectului Legii privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile administrative din organele de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor

În luna decembrie 2021, Ministerul Justiției a transmis spre consultare în adresa Asociației Judecătorilor ”Vocea Justiției” proiectul Legii privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile administrative din organele de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative. Pornind de la premisele constituţionale enunţate în art. 116 şi 122 din Constituţie, care se referă la statutul funcţiei de judecător (chiar şi în...

2022-01-27